Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2020-04-27

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Nydanande teknik för mikrosystem

Joachim Oberhammer , professor inom mikro- och nanosystem, har fått 150 000 euro i forskningsmedel genom anslaget Proof of concept från ERC, Europeiska forskningsrådet. Medlen ska användas för att pröva innovationspotentialen i Oberhammers forskning om att utveckla terahertzteknik, som ett nytt sätt att konstruera mikrosystem som används i allt från medicinsk utrustning till teknik för trådlös kommunikation. Den nya tekniken ska både möjliggöra högre prestanda och leda till en kostnadseffektiv volymproduktion. Inom projektet ska man använda rymdburna radiometer, som mäter elektromagnetisk strålning, i syfte att utveckla satelliter som mer effektivt kan övervaka dynamiken i jordens atmosfär. Joachim Oberhammer har tidigare fått ERC Consolidator Grant, år 2013, som går till forskare med potential att bli världsledande inom sitt område.

Nydisputerad får Bernadottestipendium

Porträtt av Emma Frid.
Emma Frid.

Emma Frid , utbildad vid KTH och som nyligen disputerat vid KTH, har fått årets musikaliska Bernadottestipendium för ett projekt som utforskar haptisk modalitet. Inom projektet har hon vidareutvecklat en ljudinstallation, Ljudskogen, på Scenkonstmuseet samt skapat nya verk för denna. Forskningen bedrivs inom forskargruppen Sound and Music Computing på KTH.

Robotprofessor rankas högt

Danica Kragic , professor i datalogi, rankas högt när svenska medier utser landets mäktigaste kvinnor. På Dagens Industris lista över näringslivsprofiler uppmärksammas att Danica Kragic driver utvecklingen på en rad viktiga framtidsområden. Bland annat inom AI, som programansvarig för Wallenbergfinansierade projektet Wasp, skriver DI och ger henne plats 25 på sin topplista. Expressen lyfter fram Danica Kragic som Sveriges techdrottning och kvinnlig förebild och får placeringen 41 på tidningens lista över årets kvinnor.

Lim läker benbrott

Porträtt av Michael Malkoch.
Michael Malkoch.

Forskare inom polymerteknologi vid KTH som tagit fram ett unikt lim för att plåstra ihop benfrakturer har fått ny finansiering inom EU-FET-Proactive programmet. Medlen ska användas för att vidare utveckla tekniken med syfte att kunna tillämpas för fler typer av frakturer där ben inte kan självläka, exempelvis vid bencancer. Tekniken bygger på en materialplattform, baserat på nedbrytbara karbonatpolymerer, som injiceras i stora hålrum i benet för att tillåta kroppen att generera nytt ben. Limmet fixerar frakturen och flera lager av material kan appliceras vid behov. Efter behandlingen kan frakturen växa ihop och kroppen läka sig själv. Förhoppningen är att fasa ut användningen av metallplattor och skruvar. Forskningen leds av Michael Malkoch , professor i fiber- och polymerteknologi. Daniel Hutchinson , postdoktor, koordinerar EU-projektet, som involverar sex samarbetspartner.

Vicerektor till bokförlags styrelse

Jan Gulliksen , vicerektor vid KTH och professor i människa-datorinteraktion har valts in som ledamot i bokförlaget Natur & Kulturs styrelse. Natur & Kultur gör stora digitala satsningar och Jan Gulliksen blir en viktig tillgång i det arbetet, uppger Fredrik Strömholm, styrelseordförande i ett pressmeddelande. Jan Gulliksens forskning handlar framförallt om digital tillgänglighet, användbarhet och arbetsmiljö.

Östersjöns plankton kartlagda

Plankton som täcker vattenytan i Östersjön.
Plankton i Östersjön.

Anders Andersson , forskare inom genteknologi, har lett ett internationellt samarbete som kartlagt Östersjöns plankton. Via gensekvensering har arvsanlagen från en tredjedel av de små vattenbaserade organismerna studerats närmare. Kartläggningen ger forskarna möjligheten att, genom maskininlärning, förutspå enskilda arters funktioner. Forskningsresultatet är publicerat i Communications Biology .

Miljökurser bland världens populäraste

KTH:s öppna online-kurser (mooc) inom hållbar utveckling hör till världens mest populära. Kursen Strategier för hållbar utveckling (Enforcing Sustainable Development) som ges av Maria Malmström  docent i kemiteknik är bland de 20 populäraste mooc:arna (massive open online courses) på samtliga stora globala plattformar som startar under april. KTH erbjuder kostnadsfritt både introducerande och avancerade kurser inom ett flertal ämnen. Kurserna går online och alla är välkomna att anmäla sig.

3D-printer i miniatyr

Greta Lindwall , forskare inom materialvetenskap, har fått 8 miljoner i bidrag från Vetenskapsrådet för ett projekt inom additiv tillverkning. Målet med projektet är att konstruera en 3D-printer i miniatyr så att "in situ-mätningar" med synkrotron-röntgenljus med hög energi kan utföras. Syftet är att öka förståelsen för hur metalliska material beter sig vid printning med metoden elektronstrålesmältning.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-04-27