Till innehåll på sidan

Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19

Det finns nu en lösning som gör det möjligt att ansluta till en Windows dator i en datorsal på KTH. Det finns också möjlighet att ansluta till Shell servrar (Unix/Ubuntu) som kör de flesta program som finns i Ubuntu datorsalar.

Undervisning i datorsalarna from hösttermin 2020

From höstterminen 2020 kommer undervisningen i KTH:s datorsalar bedrivas genom en kombination av salsundervisning och digital undervisning, dvs. kombination av fjärranslutning och fysisk access till datorsalar. Vänligen klicka på länken för att se upplägget, Undervisning i datorsalarna from hösttermin 2020

Tillfällig fjärråtkomst till Windows datorsalar

Den lösning som IT har tagit fram gör det möjligt att via ett webb-gränssnitt se vilka datorsalar som går att ansluta till, och att därefter ansluta till en fysisk dator i en sal. Uppkopplingen är en-till-en, dvs en fysisk dator i datorsal kan endast ha en användare. Anslutningen avslutas antingen när användaren kopplar ner eller efter en timmes inaktivitet. Supporterade OS är Windows 10 och Mac OS X.

För instruktioner, klicka på länken

Fjärråtkomst till Windows datorsalar under Covid-19

Begränsningar i den första versionen (gäller Windows)

  • Omfattar endast allmänna datorsalar.
  • På begäran kan även resurssalar (gäller Windows resurssalar) som tillhör en viss skola anslutas (t.ex. ingår M221-M226 efter önskemål). Kontakta IT-supporten!
  • Det finns ingen koppling till bokningssystemet, och det går därför inte att schemalägga eller reservera i förväg.
  • De datorer som är öppna för fjärråtkomst går inte att logga in på lokalt, och salarna måste därför vara fysiskt stängda under tiden.
  • Datorerna är tillgängliga 24/7
  • För gruppövningar och lärarledda övningar föreslår vi att lärare och studenter själva arrangerar kommunikation och arbete i Zoom .

Tillfällig fjärråtkomst till shell servrar (Unix/Ubuntu)

För instruktioner, klicka på länken:

Fjärråtkomst till shell servrar under Covid-19

Frågor och eventuella problem hanteras via de vanliga IT-support kanalerna .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2021-03-05