AF175U Integrerad CAD bygg 1 7,5 hp

Integrated CAD for Construction 1

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad och godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara vilka ritningsformat och ritningstyper som kan finnas med i ett modellorienterat CAD-projekt
 • känna till referenslinjer, systemlinjer, koordinatsystem och måttenheter
 • redogöra för ritningarnas olika standardlinjetjocklekar och kopplingen till färger vid utskrift
 • beskriva ritningsstorlek och skala, samt sambanden mellan objekt i naturlig storlek, modellritning och pappersmiljö i CAD-program
 • hantera lager och känna till standardlagersystem
 • skriva text i byggstandardstorlek och hantera den i olika ritningsmiljöer
 • rita och redigera objekt i CAD-modellmiljö och hantera det i pappersmiljö
 • skapa och använda block och symboler i CAD-program
 • hantera utskrift av modell- respektive layoutmiljö, skalenlig utskrift samt utskrift med korrekta linjetjocklekar med hjälp av plottningstabellfiler
 • hantera externa referenser (länkning) mellan ritningar och sättet att använda dessa vid projektering
 • hantera applikationsprogram vid upprättandet av byggprojekt och 3D-modellering

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande teori om byggstandard och ritteknik, systemlinjer och koordinatsystem vid utsättning av punkter samt förklaring om olika ritningar: planer, fasader, sektioner, detaljer och situationsritningar
 • Grundläggande information om ritningstyper och projekteringsarbete inom byggbranschen
 • Gränssnitt och ritningsmiljö i CAD-program
 • Koordinatsystem, linjer, linjetyper och hantering av linjetypskala i CAD
 • Rit- och redigeringskommandon
 • Lager och plottning
 • Text och mått
 • Skraffering på tvådimensionella ytor
 • Block i byggritningar
 • Dokumentation och hantering av layout samt regler om plottning och utskrift
 • Externa referenser i praktiken
 • Upprättande av projekt i byggrelaterat applikationsprogram

Behörighet

Grundläggande behörighet

Litteratur

Kompendium i CAD: "Grunder och Projektering"

Examination

 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd projektuppgift samt godkänd tentamen.
Slutbetyg sätts enligt betygsskala P/F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Övrig information

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.