AF2201 Brokonstruktion 7,5 hp

Bridge Design

Kursen behandlar projektering och konstruktion av enkla broar såsom balkbroar samt andra mer kvalificerade brokonstruktioner såsom bågbroar (typ Västerbron) och kabelbroar (typ Högakustenbron och Öresundsbron). Särskilt studeras en brokonstruktion som en projektuppgift.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20010

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs behandlar planering och dimensionering av enkla broar såsom balkbroar och övriga mer komplexa brostrukturer såsom bågbroar och snedkabelbroar. Särskilt studeras en brokonstruktion som projektuppgift.

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper om projektering, beräkning, dimensionering av broar.

Kursdeltagarna ska efter fullgjord kurs kunna:

 • klassificera olika typer av broar,
 • beräkna laster, filfaktor, dimensionerande lastfall och lastkombinationer,
 • använda influenslinjer,
 • förklara verkningssätt hos balkbroar, plattrambroar, bågbroar och kabelbroar
 • skapa idealiserade modeller för beräkning samt beräkna krafter och moment,
 • beräkna krafter och moment med hänsyn till stora förskjutningar (2:a ordningens teori),
 • beräkna och dimensionera en bro (ingår i konstruktionsuppgift).

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar

 • brobyggandets historia och broestetik,
 • olika brotyper och deras verkningssätt,
 • belastningar, lastkombinering och lastfördelning,
 • influenslinjer,
 • projektering av balkbroar, plattrambroar, bågbroar och kabelbroar

I kursen ingår en konstruktionsuppgift som ägnas åt dimensionering av en bro.

Behörighet

A completed Bachelor’s degree in engineering, science, economics, planning or a similar degree, which includes at least 60 cr in mathematics, physics, statistics and/or computer science, including documented proficiency in English B or equivalent (TOEFL, IELTS  e g).

For students registered on a KTH programme:

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs                    

AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs

eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

AF2003 Structural Engineering, Advanced Course eller motsvarande.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Litteratur

Report 106, Cable Supported Structures

Report 107, Arch Structures

Report 108, Safety, Loads & Load Distribution on Structures

Report 109, Beam and Frame Structures, chapter 2

Report 116: Infrastructure Structures, chapter 1

Bridge Components

Composite Bridges

Examination

 • BER1 - Konstruktionsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

(TEN 3 hp)
(ÖVN 1,5 hp)
(PROJ 3 hp)

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Kontaktperson

John Leander (john.leander@byv.kth.se)

Examinator

Raied Karoumi <raid.karoumi@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.