AH1022 Trafik- och vägteknik, grundkurs 7,5 hp

Traffic and Road Engineering, Basic Course

Utformning och styrning av vägtrafikanläggningar måste ske med hänsyn till samspelet mellan förare, fordon, väg och oskyddade trafikanter i anslutning till vägen. För detta erfordras kunskap om trafikantbeteende och trafikprocesser liksom om de lagar och metoder som skapar förutsättningar för utformning av en säker och miljövänlig trafikanläggning.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60899

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

 • Lärare

  Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om trafikprocessen samt effekter av trafik som underlag för trafikteknisk dimensionering. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om metoder för utformning, projektering, dimensionering, konstruktion, drift och underhåll av vägar.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Trafiklagstiftning
 • Trafikantbeteende & resvanor
 • Trafikflödesteori, Trafikundersökningar
 • Effektsamband för framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö
 • Projektuppgift: Analys, dimensionering och utformning av en trafikanläggning
 • Användning av AutoCAD för utformning av trafikanläggningar

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B.

Erfarenhet inom trafik rekommenderas.

Litteratur

 • Kurspärm med kompendium för grundläggande trafik- och vägteknik
 • Vägar och gators utformning (VGU). Vägverket 2004
 • Effektsamband 2000, Vägverket, delen nybyggnad och förbättring (VV 2001:78)
 • Manual för CAPCAL
 • Manual för TRANSYT
 • ATB Väg 2003.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, projektarbete, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp) och övnings- och projektuppgifter (ÖVN1; 3 hp).

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Albania Nissan; bibbi@kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1N1202

Påbyggnad

Övriga kurser inom Mastersprogrammet Transport systems.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.