AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 hp

Railway Signalling System

Kursen ger insikt om de system och utrustningar som används för styrning och säkerhetskontroll av spårburen trafik. I kursen behandlas de krav och förutsättningen som är grunden för väl dimensionerade signalsystem inom järnvägen. Dessutom behandlas såväl de ingående komponenterna och de kompletta systemen som nuvarande och framtida signalsystem är uppbyggda av.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51531

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P2: B1, D1, G1, I1, B2, E2, G2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Anders Lindahl <anders.lindahl@abe.kth.se>

 • Lärare

  Anders Lindahl <anders.lindahl@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för programstudenter TIELA

 • Del av program

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10027

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10048

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51664

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2018-12-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Anders Lindahl <anders.lindahl@abe.kth.se>

 • Lärare

  Anders Lindahl <anders.lindahl@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för programstudenter TIELA

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • Förklara behovet av ett signalsäkerhetssystem
 • Förklara samverkan mellan tåg, järnväg och tågtrafikledning
 • Beskriva skillnaden mellan olika nuvarande och framtida signalsystem
 • Redogöra för olika utformning av ett signalsystem beroende på infrastruktur
 • Dimensionera ett tillförlitligt system för en järnvägslinje med blandad trafikering
 • Genomföra kostnadsberäkningar av ett projekterat system
 • Redogöra för aktuell lagstiftning inom området

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Allmänna principer för järnvägsstyrning
 • Samhällsaspekter
 • Grundläggande principer för förregling
 • Historik
 • Lagstiftning
 • Kostnader
 • Livslängd
 • Standardisering
 • Olika typer av ATC-system
 • Det svenska signalsystemet
 • Trafikkapacitet
 • Tidtabeller
 • Signalsystem för tunnelbana och andra spårburna kollektiva trafikslag

Kursupplägg

Kursen genomförs med tolv dagar med föreläsningar av den grundkunskap som behövs för att förstå ämnesområdet. Detta kompletteras med studiebesök för att ge tillämpningar på ämnet. Kursen går även att följa på distans. Se kursschema för dagar och tider för föreläsningar och tentamen.

Behörighet

Högskolestudier om minst 120 hp samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Särskild behörighet:

AH2026 ”Tågtrafik - marknad och planering GK” eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Kurskompendium

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 - Exam, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, FX, F

Krav för slutbetyg

En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 7,5 hp med betygsskala A-F

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se

Examinator

Markus Bohlin <markus.bohlin@abe.kth.se>

Påbyggnad

 • AH2030 Järnvägssignalteknik-Tillförlitliga system
 • AH2031 Järnvägssignalteknik-Projektering
 • AH202X Examensarbete inom inom järnväg och tågtrafik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.