AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (beräkningsvetenskap) 7,5 hp

Theory and Methodology of Science with Applications Computational Science)

Abstract
The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, and inspire to reflection on such issues within the student’s own area of study. After having taken the course the student should have acquired basic knowledge of the foundational issues in the methodology and philosophy of science.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 Period 2 för programstuderande

VT20 Period 2 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60140

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Lärare

  Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

 • Del av program

HT18 Period 2 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50026

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: C1, J1, C2, D2, J2. mer info

  Modulerna C1, C2 och D2 avser föreläsningarna. Moduler J1 och J2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Lärare

  Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp.
 • redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom teknik-, natur-, samhällsvetenskaperna.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller användandet av en viss modell.
 • analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten.
 • identifiera och kritiskt diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom studentens ämnesinriktning.
 • lättillgängligt och begripligt för utomstående presentera forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom studentens egen ämnesinriktning.
 • Identifiera och kritiskt diskutera specifika teoretiska och metodologiska problem i forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom studentens egen ämnesinriktning.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Orsaker och korrelationer
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Lagar och förklaringar
 • Formalisering och axiomatisering
 • Vetenskapens utveckling
 • Vetenskapligt skrivande
 • Forskningsetik

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Behörighet

180 hp. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Tidigare har använts:

 • Alex Rosenberg "Philosophy of Science: A Contemporary Perspective".
 • Sven Ove Hansson "The art of being scientific" (kompendium).
 • Artiklar som delas ut.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier (fyra seminarier), 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Seminarier (SEM1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp) och projektdel (PRO1; 3 hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig: Johan Berg

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.