Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen är tredelad och består av en del som handlar om energi och miljö, en kemidel och en fysikdel. Tanken är att kursen skall ge insikt i områden som är relevanta för CLGYM i deras yrkesliv samt visa på och ge inspiration för de ämnesområden som de senare kan välja mellan för sina inriktningar. Kursen ger även förkunskaper som behövs tex för KEMI och TEMI inriktningarna.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Medges ej

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Monika Olsson (monika@kth.se)