AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 7,5 hp

Transdisciplinary Approaches for System Innovations

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

·         beskriva olika typer av innovationer och reflektera över hur de relaterar till olika teorier kring sociotekniska förändringar, såsom ”multi-level” perspektiv av systeminnovationer och ”transition-management”;

·         beskriva koncept för komplexitet och osäkerhet i och för sociotekniska system;

·         beskriva de grundläggande idéerna för olika skolor av framtidsstudier

·         reflektera över transdisciplinära ansatser för studier i systeminnovationer, t ex framtagandet av robust kunskap, byggandet av konsensus, behovsorientering, interaktioner mellan forskning och samhälle

·         Förklara och illustrera scenariotypologier

·         Använda olika metoder och tekniker för scenarieutveckling, t ex ”driver analysis”, ”storytelling”, morfologisk analys

·         Designa en transdisciplinär studie för en hållbar övergång av sociotekniska system

·         Implementera en ”participatory backcasting” process som adresserar en verklig komplex sociotekniskt utmaning

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att ge dig insikt om sociotekniska processer för innovativa system och förse dig med metoder för att underlätta en hållbar övergång av sociotekniska system  

Under kursens gång kommer du at designa och implementera ett projekt inom ” participatory backcasting” som adresserar en verklig, komplex socioteknisk utmaning. År 2017 var temat för detta projekt ”Ett hållbart KTH Campus 2050” och 2018 var det ”Sustainable district – Hammarby Sjöstad 2050”

Kursen består av tre tema:

Tema 1: System innovationer

Tema 2: Transdisciplinaritet

Tema 3: ”Participatory backcasting” – projektarbete i interaction med olika samhällsaktörer

Kursupplägg

·         ATT1 – Närvaro, 1.5 cr, grade scale: P/F

·         PRO1 – Projekt, 3.5 cr, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

·         INL1 - Hemuppgift, 1.5 cr, grade scale: P/F

·         INL2 - Hemuppgift, 1.0 cr, grade scale P/F

Behörighet

TSUTM (vvf): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Litteratur

Vetenskapliga artiklar på Canvas

Examination

 • ASS1 - Inlämning, 1,5, betygsskala: P, F
 • ASS2 - Inlämning, 1,0, betygsskala: P, F
 • ATT1 - Närvaro, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända examinationsmoment

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen har begränsade platser. I fall antalet behöriga sökande överskrider antal platserna på kursen, baseras urvalet på betyg. Max antal platser är 50.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.