DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp

Fundamentals of Programming

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 gruprog19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  50511

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Marcus Dicander <dicander@kth.se>

 • Målgrupp

  Bara CTFYS.

 • Del av program

HT18 gruprog18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva delarna av och terminologin för ett datorsystem översiktligt, såsom CPU, minne, operativsystem och användargränssnitt
 • hämta, spara, uppdatera och dokumentera förändringar i kod med ett versionshanteringssystem
 • beskriva källkoden till ett dataprogram med rätt terminologi
 • beskriva och tillämpa grundläggande datatyper, klasser och typkonverteringar
 • beskriva, tillämpa och felsöka flödeskontroll samt logiska och aritmetiska uttryck
 • beskriva en variabels räckvidd och livslängd
 • grafiskt beskriva kopplingen mellan variabelnamn, typer och data
 • felsöka korta program skrivna av andra
 • skriva och felsöka längre program
 • skriva en specifikation för ett längre program
 • använda och utvärdera god programmeringspraxis
 • implementera, felsöka och med rätt terminologi beskriva rekursiva algoritmer
 • kombinera programspråkets inbyggda funktioner med egna funktioner för att lösa programmeringsproblem

för att kunna

 • utföra beräkningar och lösa programmeringsproblem
 • använda KTH:s datorsystem
 • vara förberedd för fortsättningskursen i datalogi.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna

 • implementera ett interaktivt grafiskt användargränssnitt.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande datatekniska och datalogiska begrepp
 • Versionshanteringssystemet Git
 • Grundläggande programmering i Python
 • Abstrakta datatyper
 • Klasser
 • Rekursion, hierarkisk nedbrytning
 • Klassiska datastrukturer: listor, stackar, köer
 • Klassiska algoritmer för sökning och sortering

Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större individuell programmeringsuppgift med höga krav på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematik från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av ordbehandling). DD1301 Datorintroduktion rekommenderas och kan läsas parallellt.

Litteratur

Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary Approach av Sedgewick, Wayne, Dondero. Upplaga 1, 2015, ISBN 9780134076430.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 1,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Marcus Dicander, e-post: dicander@kth.se

Examinator

Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.