DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp

Program System Construction Using C++

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 cprog20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  51550

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • programmera med dynamisk minnesallokering,
 • tillämpa standardbiblioteket,
 • skriva riktig C++-syntax,
 • skriva testkod,
 • relatera till avancerad C++-litteratur,
 • programmera generiskt med typparameterisering,
 • tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i C++,
 • modellera ett omfattande objektorienterat projekt,
 • presentera och motivera en objektorienterad modell

i syfte att

 • känna att du behärskar hela språket C++,
 • med självförtroende kunna gå in i C++-projekt i näringslivet och vidareutveckla eller underhålla koden.

Kursens huvudsakliga innehåll

C++ utveckling från C och Simula till ISO-standard.

Genomgång av alla delar av C++ enligt ISO-standarden, däribland klasser, enkelt och multipelt arv, överlagring, generiska funktioner och klasser, särfall, konstantdeklarationer, strömmar, namnrymder, typekvivalens och typkompatibilitet, preprocessorn.

Programkonstruktion med C++: god programmeringsstil, tillvägagångssätt vid objektorienterad utveckling i C++, tumregler och tips för design och implementation av C++-program, stöd för modularisering och minneshantering, effektivisering av programkoden, vanliga fel och fällor, Unicode och lokalisering, användning av standardbiblioteket, verktyg för testning och felsökning, statisk och dynamisk länkning och namnmangling, portabilitet.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering motsvarande DD1361 Programmeringsparadigm, DD1385/DD2385 Programutvecklingsteknik, DD1346 Objektorienterad programkonstruktion eller DD1332 Objektorienterad programmering.     

Litteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/utbildning/hederskodex.

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

Krav för slutbetyg

Godkända laborationsuppgifter och tentamen.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Marcus Dicander (dicander@kth.se)

Examinator

Alexander Baltatzis <alba@kth.se>

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med DD1387 eller DD2387.

Påbyggnad

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.