Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 cprog25 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, åk 2, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, åk 3, Villkorligt valfri

Masterprogram, maskininlärning, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, maskininlärning, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-06-02

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 cprog25 programstuderande

Anmälningskod

60196

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 cprog25 programstuderande

Kontaktperson

Christopher Peters (chpeters@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD1388 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

C++ utveckling från C och Simula till ISO-standard.

Genomgång av alla delar av C++ enligt ISO-standarden, däribland klasser, enkelt och multipelt arv, överlagring, generiska funktioner och klasser, särfall, konstantdeklarationer, strömmar, namnrymder, typekvivalens och typkompatibilitet, preprocessorn.

Programkonstruktion med C++: god programmeringsstil, tillvägagångssätt vid objektorienterad utveckling i C++, tumregler och tips för design och implementation av C++-program, stöd för modularisering och minneshantering, effektivisering av programkoden, vanliga fel och fällor, Unicode och lokalisering, användning av standardbiblioteket, verktyg för testning och felsökning, statisk och dynamisk länkning och namnmangling, portabilitet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • programmera med dynamisk minnesallokering,
 • tillämpa standardbiblioteket,
 • skriva riktig C++-syntax,
 • skriva testkod,
 • relatera till avancerad C++-litteratur,
 • programmera generiskt med typparameterisering,
 • tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i C++,
 • modellera ett omfattande objektorienterat projekt,
 • presentera och motivera en objektorienterad modell

i syfte att

 • känna att du behärskar hela språket C++,
 • med självförtroende kunna gå in i C++-projekt i näringslivet och vidareutveckla eller underhålla koden.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering motsvarande DD1361 Programmeringsparadigm, DD1385/DD2385 Programutvecklingsteknik, DD1346 Objektorienterad programkonstruktion eller DD1332 Objektorienterad programmering.     

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända laborationsuppgifter och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder

Kontaktperson

Christopher Peters (chpeters@kth.se)

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med DD1387 eller DD2387.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex