DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp

Introduction to Visualization, Computer Graphics and Image/Video Processing

Kursen innehåller grunder för visualisering och visuell kommunikation i form av tekniker i bred mening och med exempel, demonstrationer och laborationer inom olika tillämpningar, såsom dataspel, medicinsk visualisering, bebyggelseplanering, informationsvisualisering.

Kursen är både teoretisk och praktisk vilket innebär att teori och laborationer är sammanvävda. Studenterna kommer att komma i kontakt med aktuella verktyg inom kursens fokusområden.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen innehåller grunder för visualisering och visuell kommunikation i form av tekniker i bred mening och med exempel, demonstrationer och laborationer inom olika tillämpningar, såsom dataspel, medicinsk visualisering, bebyggelseplanering, informationsvisualisering, bild- och videobehandling.

Kursen är både teoretisk och praktisk vilket innebär att teori och laborationer är sammanvävda. Studenterna kommer att komma i kontakt med aktuella verktyg inom kursens fokusområden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Tino Weinkauf <weinkauf@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.