DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp

Introduction to High Performance Computing

En fortsättningskurs som behandlar algoritmer och tekniker för högprestandaberäkningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 hpc19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19

 • Anmälningskod

  40014

 • Kursen startar

  2019-08-19

 • Kursen slutar

  2019-08-30

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Stefano Markidis <markidis@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla masterprogram.

HT19 hpc19 för programstuderande INSTÄLLD

HT18 hpc18 för programstuderande

Lärandemål

The goal of the course is to provide an introduction to the skills that are necessary for those who will use powerful computers in their own projects.

After completing the course you have learned to

• analyze a given problem to find opportunities for parallelization

• selecting algorithms and hardware to solve computationally intensive problems

• program computers with shared and distributed memory

• effectively use the appropriate programming language for Scientific Calculations

• run parallel programs on different hardware architectures and software environments

• estimate the performance of different implementations

• optimize the performance of programs.

Kursens huvudsakliga innehåll

Computer architecture, efficient programming for scientific computing, parallel algorithms, message fit, OpenMP, visualization, storage of large amounts of data, GRID calculations, tools for high performance computing.

Introduction to the hardware and software at CSC and PDC on different platforms.    

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

SF1544 eller SF1547 (eller motsvarande) samt erfarenhet av C, C++, Fortran.

Litteratur

Will be announced on the course web page at least 4 weeks before the course starts.    

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Projektuppgift, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Stefano Markidis, markidis@kth.se

Examinator

Stefano Markidis <markidis@kth.se>

Övrig information

Intensivkurs under två sommarveckor följt av självständigt arbete med projektuppgift under hösten.

Deltagarantalet är begränsat.

Kursen ges mellan den 19/8-30/8 2019.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.