Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp

En fortsättningskurs som behandlar algoritmer och tekniker för högprestandaberäkningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 hpc24 programstuderande

Anmälningskod

60248

Rubriker med innehåll från kursplan DD2358 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Computer architecture, efficient programming for scientific computing, parallel algorithms, message fit, OpenMP, visualization, storage of large amounts of data, GRID calculations, tools for high performance computing.

Introduction to the hardware and software at CSC and PDC on different platforms.    

Lärandemål

The goal of the course is to provide an introduction to the skills that are necessary for those who will use powerful computers in their own projects.

After completing the course you have learned to

• analyze a given problem to find opportunities for parallelization

• selecting algorithms and hardware to solve computationally intensive problems

• program computers with shared and distributed memory

• effectively use the appropriate programming language for Scientific Calculations

• run parallel programs on different hardware architectures and software environments

• estimate the performance of different implementations

• optimize the performance of programs.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

SF1544 eller SF1547 (eller motsvarande) samt erfarenhet av C, C++, Fortran.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Will be announced on the course web page at least 4 weeks before the course starts.    

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefano Markidis, markidis@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex