DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 hp

Research project in Robotics, Perception and Learning

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 RPRPL19 för programstuderande

VT20 RPRPL20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska du kunna:
• Planera, genomföra och utvärdera experiment inom ämnesområdet
• Presentera metodik och resultat i tal och skrift

I syfte att:
• Kunna delta professionellt i experimentell verksamhet inom robotikområdet
• Ha en god grund för forskarstudier inom ämnet

Kursens huvudsakliga innehåll

Experimentell metodik inom robotikämnet
Eget projektarbete
Skriftlig presentation för vetenskaplig publikation, specifikt konferensartiklar (IEEE)

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DD2410 Introduktion till robotik, eller motsvarande kurs.

Litteratur

Individuellt anpassad efter projektet, bestäms i samråd med kursledaren i samband med kursstart

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Examinator

Christian Smith <ccs@kth.se>

Övrig information

Du måste avtala val av projektuppgift och handledare med kursansvarig innan du kan påbörja kursen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.