DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 hp

Project Course in Robotics and Autonomous Systems

Projektkurs in robotik som inleds med några föreläsningar som behandlar det specifika projektämnet samt projektarbete. Projektarbetet utförs i grupper. Kursen avslutas med att de olika projektgrupperna jämför sina lösningar i en heldagslaboration.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 PRAS19 för programstuderande

VT20 prob20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. implementera och integrera mjukvarukomponenter för robotar
2. lösa en uppgift inom robotik med begränsade resurser
i syfte att
• kunna arbeta med autonoma och andra komplexa system i forskning och/eller utveckling
• bli bättre på att planera och genomföra utvecklingsarbete i projektgrupper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom kursen är att designa, implementera och utvärdera robotar för att lösa vissa specifika uppgifter. Arbetet utförs i grupper som ett projekt. Uppgifterna som skall lösas är tillräckligt stora och komplicerade för att projektgrupperna skall försättas i situationer där man tvingas prioritera och hantera begränsningar i framförallt tid.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kursen DD2410 "Introduktion till Robotik" eller motsvarande

Kandidatexamen eller motsvarande varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik.

Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • INL1 - Projektförberedelser, 0,5, betygsskala: P, F
 • INL2 - Projektdokumentation, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 7,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Patric Jensfelt (patric@kth.se)

Examinator

Patric Jensfelt <patric@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.