Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 hp

DD2419 är en avancerad kurs i datavetenskap som löper över två perioder och fokuserar på det breda, tvärvetenskapliga området robotik. Tyngdpunkten i DD2419 ligger på att visa hur metoder används i praktiken och hur de integreras i ett komplett system. Den följer upp kursen DD2410, som ger en bred introduktion till robotik. För att hålla saker hanterbara och styra inlärningen i DD2419 är projektuppgiften fördefinierad. Du kommer inte att kunna definiera ditt eget projekt, men du kommer att ha massor av kul ändå! Du kommer att arbeta med en mobil robot utrustad med en arm, en RGB-D camera and a 2D laserskanner i projektet. ​

Den första uppgiften är individuell ("boot camp"). Den syftar till att göra alla studenter bekanta med de grundläggande metoder och programvara som används i projektet och säkerställa att alla kan bidra till projektarbetet senare. Detta fungerar också som test för att kunna använda ROS som är ett krav för kursen. Du måste vara godkänd på boot camp-uppgiften senast en vecka efter den sista officiella presentationstiden för att få fortsätta kursen.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 ROBPVT25 programstuderande

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 ROBPVT25 programstuderande

Anmälningskod

60204

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 ROBPVT25 programstuderande

Kontaktperson

Patric Jensfelt (patric@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2419 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom kursen är att designa, implementera och utvärdera robotar för att lösa vissa specifika uppgifter. Arbetet utförs i grupper som ett projekt. Uppgifterna som skall lösas är tillräckligt stora och komplicerade för att projektgrupperna skall försättas i situationer där man tvingas prioritera och hantera begränsningar i framförallt tid.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. implementera och integrera mjukvarukomponenter för robotar
  2. lösa en uppgift inom robotik med begränsade resurser

i syfte att

  • kunna arbeta med autonoma och andra komplexa system i forskning och/eller utveckling
  • bli bättre på att planera och genomföra utvecklingsarbete i projektgrupper.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande DD2410.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen DD2410 "Introduktion till Robotik" eller motsvarande

Kandidatexamen eller motsvarande varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik.

Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Projektförberedelser, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Projektdokumentation, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Endast den som är godkänd på momentet INL1 får delta i grupprojektarbetet (INL2 och PRO1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Patric Jensfelt (patric@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex