DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp

Deep Learning in Data Science

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 deep19 för programstuderande

VT19 deep19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20072

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Josephine Sullivan <sullivan@kth.se>

 • Lärare

  Josephine Sullivan <sullivan@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för betalande studenter inom SAP

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20120

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Josephine Sullivan <sullivan@kth.se>

 • Lärare

  Hossein Azizpour <azizpour@kth.se>

  Josephine Sullivan <sullivan@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

VT20 deep20 för programstuderande

HT18 deepl18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51545

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna:

 • förklara de grundläggande ideerna bakom inlärning, representation och igenkänning av rådata
 • redogöra för den teoretiska bakgrunden för de metoder för djupinlärning (deep learning) som är vanligast i praktiska sammanhang
 • identifiera de praktiska tillämpningar i olika områden av storskalig dataanalys (data science) där metoder för djupinlärning kan vara effektiva (med speciellt fokus på datorseende och språkteknologi)

för att:

 • kunna lösa problem kopplade till datarepresentation och igenkänning
 • kunna implementera, analysera och utvärdera enkla system för djupinlärning för automatisk analys av bild- och textdata
 • erhålla en bred kunskapsbas för att kunna tillgodogöra dig information om och läsa litteratur inom området

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Inlärning av representationer från rådata: bilder och text
 • Principer för övervakad inlärning
 • Elementa för olika metoder för djupinlärning: faltningsnätverk och upprepade nätverk
 • Teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av att träna nätverk för djupinlärning inkuderande optimering med användande av stokastisk gradient descent
 • Nya framsteg inom metoder för djupinlärning
 • Analys av modeller och representationer
 • Överförd inlärning med representationer för djupinlärning
 • Exempel på tillämpningar av djupinlärning för inlärning av representationer och igenkänning

Behörighet

Fristående kursstudenter: 90 universitetspoäng inkluderande 45 poäng i matematik eller informationsteknik

Litteratur

Ian Goodfellow, Aaron Courville, and Yoshua Bengio "Deep Learning"

Material producerat på avdelningen

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Genom att göra en valfri projektuppgift kan eleverna höja slutbetyget.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Josephine Sullivan, e-post: sullivan@kth.se

Examinator

Josephine Sullivan <sullivan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.