DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp

Machine Learning, Advanced Course

En fortsättningskurs i maskininlärning, som ger en breddad och fördjupad introduktion till ämnesområdet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10005

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10027

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jens Lagergren <jensl@kth.se>

 • Lärare

  Jens Lagergren <jensl@kth.se>

  Pawel Herman <paherman@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppet för studenter från avtalsuniversitet inom programmet SAP.

HT18 mladv18 för programstuderande

HT18 mladv18 för programstuderande

HT18 mladv18 för programstuderande

HT18 mladv18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara och motivera flera viktiga maskininlärningsmetoder,
 • redogöra för ett antal typer av metoder och algoritmer som används i området, implementera dom m.h.a. boken, samt utvidga och modifiera dom,
 • kritiskt utvärdera metodernas tillämpning i nya sammanhang och konstruera nya tillämpningar,
 • följa forskning och utveckling inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande statistiska begrepp och grundläggande sannolikhetslära.

 • Linjär regression
 • Kernels 
 • Gaussian processes
 • Representation learning
 • Graphical models
 • Hidden Markov Models
 • Expectation-Maximization
 • Variational Inference

Kursupplägg

12 föreläsningar

 5 övningar

Behörighet

DD2431 Maskininlärning eller motsvarande. SF1901 Sannolikhetsteori och

statistik eller motsvarande.

Litteratur

 "Pattern recognition and Machine Learning", Christopher Bishop

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Jens Lagergren (jensl@kth.se)

Examinator

Jens Lagergren <jensl@kth.se>

Pawel Herman <paherman@kth.se>

Övrig information

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.