DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 hp

Project Course in Scientific Computing

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 pcsc19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50211

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Hoffman <jhoffman@kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51106

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • oberoende planera, genomföra, rapportera (muntligt och skriftligt), ett projekt inom området beräkningsvetenskap, och motivera slutsatser,
 • samla ihop och systematisera behov och förväntningar på projektets leverabler, och utvärdera rimligheten av dessa i förhållande till tillgänglig tid och resurser,
 • välja ett angreppssätt och förbereda, följa och anpassa en plan för projektet,
 • skriva rapporter i svenska eller engelska vilka följer etablerade standarder vad gäller utformning, språk, stil och innehåll,
 • muntligt presentera projektresultat utefter krav om förberedelse, innehåll, stil och tid för presentationen,

med syftet att

 • vara väl förberedd för ett examinsarbete inom området vetenskapliga beräkningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektet måste vara inom området vetenskapliga beräkningar. En detaljerad specifikation och tidplan måste tas fram för projektet. En litteratursökning inom området måste genomföras och relevant litteratur måste studeras som en förberedelse inför projektet. Projektarbetet presenteras i en skriftlig rapport och i en muntlig presentation.

Behörighet

Litteratur

Forskningsartiklar inom området vetenskapliga beräkningar.

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Johan Hoffman, jhoffman@kth.se

Examinator

Johan Hoffman <jhoffman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.