DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp

Interaction Design as a Reflective Practice

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20074

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Pedro Afonso Nunes Sanches <sanches@kth.se>

 • Lärare

  Kristina Höök <khook@kth.se>

  Pedro Afonso Nunes Sanches <sanches@kth.se>

  Vasiliki Tsaknaki <tsaknaki@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för betalande studenter inom SAP

VT20 ixd-reflect för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • redogöra för och diskutera aktuell forskning inom området interaktionsdesign,
 • relatera akademiska källor och det egna arbetet till den senaste utvecklingen inom kommersiella och icke-kommersiella interaktiva produkter,
 • analysera befintliga interaktiva artefakter och litteratur inom ämnet, och använda som input i eget designarbete,
 • reflektera över det egna interaktionsdesignarbetet i en akademisk uppsats.

Kursens huvudsakliga innehåll

I den här kursen kommer du att utföra ett konkret designprojekt i en grupp med 1 eller 2 andra studenter. Projektet kommer att baseras på de senaste trenderna inom interaktiva system.
Under projektet kommer du att:

 • läsa om den senaste forskningen inom ett område inom interaktionsdesign,
 • designa och bygga en fungerande prototyp med ett gränssnitt som kan testas av människor,
 • reflektera över din designprocess i en vetenskaplig rapport,
 • presentera ditt projekt i en offentlig utställning.

Behörighet

Introduktionskurs i människa-datorinteraktion

Litteratur

Utvalda kapitel från interaktion-design.org
Studenterna förväntas också söka och välja ytterligare forskningsrapporter baserade på personliga intressen och val av projekt.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F

Uppgifterna i kursen kommer att utföras antingen i  små grupper om 2-3 studenter eller enskilt.

För godkänt måste du:

 • utföra alla uppgifter och vara närvarande och aktiv på seminarierna (du får missa högst två seminarier),
 • uppdatera en online-projektlogg som dokumenterar projektets genomförande i kursen,
 • tillsammans med en annan student skriva en uppsats om ett gemensamt projekt och presentera den på den slutliga minikonferensen/utställningen. Uppsatsen kommer att gå igenom en peer review process och den slutliga versionen måste ha åtgärdat alla kommentarer,
 • recensera två av de andra uppsatserna i slutet av kursen.

Krav för slutbetyg

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Madeline Balaam (balaam@kth.se)

Examinator

Madeline Balaam <balaam@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.