DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp

Interaction Programming and the Dynamic Web

Interaktionsprogrammering handlar om tekniker och verktyg för att skapa interaktion med varierande ramverk, på olika tekniska plattformar. Du lär dig att programmera grafiska användargränssnitt, interaktionsintensiva webbtillämpningar (klient och server sida) och tillämpningar med mobil interaktion. Kursen bygger på DH2641.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (4,5 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20067

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Cristian Bogdan <cristi@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för betalande studenter inom SAP

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,5 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50819

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Cristian Bogdan <cristi@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3.

VT20 ixdprogd20 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna (DH2641 mål):

 • välja den bäst lämpade tekniska plattformen för att skapa användargränssnittet för ett nytt interaktivt system
 • göra prototyper för digitala interaktiva system med hjälp av speciella verktyg för att programmera prototyper,
 • programmera interaktiva digitala system baserade på olika tekniska plattformar och olika interaktionsmetoder,
 • bedöma och förbättra användbarheten hos existerande interaktiva gränssnitt,
 • samarbeta med andra studenter för att designa, prototypa och implementera interaktiva system

DH2642 specifikt mål:

 • programmera mycket interaktiva och data-persistenta webapplikationermed olika JavaScript-ramverk

För att uppnå detta kommer studenten i kursen:

 • lära sig om tekniker och processer för att prototypa, utveckla och förbättra digitala interatkiva system baserade på olika tekniska plattformar för användargränssnitt.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Valda delar av processen för programvarudesign och programutveckling,
 • repetition av principerna för objektorienterad programmering,
 • generella principer för interaktionsprogrammering,
 • programmering av grafiska användargränssnitt,
 • programmering av interaktionsintensiva internettillämpningar
 • programmering av mobila interaktiva system,
 • olika datakällor och databindning tekniker, 
 • avancerade ramverk för interaktionsprogrammering
 • avancerad interaktion (förhöjd verklighet, multitouch-ytor, sensorer, ställdon).

Tehnologier som används i laborationer och projekt är Java Swing, Java FX, Android SDK, JavaScript, AngularJs, NodeJs och andra JavaScript-biblioteker.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande DH1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs samt god kunskap i programmering och viss färdighet i objektorienterad programmering.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Cristian Bogdan, e-post: cristi@kth.se

Examinator

Cristian Bogdan <cristi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.