DM1579 Medieproduktion 6,0 hp

Media Production

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 mep1 för programstuderande

HT19 mep19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50432

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Sandra Pauletto <pauletto@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program

 • Del av program

Lärandemål

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.
 • demonstrera kunskaper och färdigheter i att använda text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.
 • redogöra för olika roller och de ingående stegen i arbetet med medieproduktioner samt hur de samverkar.
 • redogöra för begrepp, teorier och modeller som beskriver hur medieartefakter utformas och mottages av mediekonsumenten.
 • analysera och utvärdera medieproduktioner med avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp.
 • samarbeta och arbeta inom givna tidsramar

för att

 • kunna producera olika typer medier för användning i senare kurser och arbetsliv
 • diskutera medieproduktion med experter
 • överblicka vilka resurser som krävs för mindre medieproduktioner

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Teorier, begrepp och modeller som behandlar produktionsprocessen.
 • Framställning av enkla förlagor i form av synopsis, skisser eller manus.
 • Produktion av medieartefakter i form av text, bild, rörlig bild och ljud.
 • Användargenererade medieprodukter och -produktioner
 • Virtual Reality, Augmented Reality, 3D
 • Digital representation av media
 • Color management och tryckteknik
 • Olika medieformer (underhållning, spel, nyheter etc)
 • Medieproduktion för presentationer och rapporter
 • Mediedistribution och mediedistributionsplattformar
 • Olika roller vid medieproduktioner och samt hur dessa samverkar.
 • Modeller för analys av olika målgrupper.
 • Modeller för grundläggande analys av egna och andras medieproduktioner.
 • Studiebesök

Behörighet

Litteratur

Anges minst 10 veckor innan kursstart

Examination

 • LAB1 - Laboration och studiebesök, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Sandra Pauletto <pauletto@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.