DT1175 Ljud 7,5 hp

Sound

Kursens syfte är att ge alla medieteknikingenjörer, oavsett framtida inriktning, en allmän grund i akustik, ljudlära och teknisk mediering av tal och musik. Kursen bygger på en progression i ljudkommunikationskedjan från fysikalisk akustik via omvandling och ljudbehandling till ljudens innebörd och tekniska tillämpningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60576

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Sten Ternström <stern@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CMETE

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • redogöra för de olika representationsnivåerna i ljudburen kommunikation, och placera in ett givet fenomen eller problem på rätt nivå,
 • göra en överslagsbedömning av huruvida ljudburen kommunikation kommer att fungera under olika givna förutsättningar, inklusive avstånd, antal inblandade personer, utrustning, lokal, programmaterial, bakgrundsljud, användargränssnitt och lagringsmedia.

För att nå dessa övergripande mål behöver du kunna

 • tillämpa vågrörelseläran och akustiska grundbegrepp för att beskriva hur ljud med olika våglängd från olika källor utbreder sig i givna miljöer
 • tillämpa grundkunskaper om hörselns förmåga och begränsningar vid bedömning av givna ljuds hörbarhet, lokalisering och hälsorisker
 • göra enkla beräkningar av fördröjningar, effektivvärden, akustiska tryck, effekter, intensiteter och motsvarande nivåer, samt av rumsakustiska storheter; och kunna välja lämpliga formler utifrån en allmänt hållen problembeskrivning
 • förklara kvalitativt vad ett ljudspektrum av ett enskilt ljud visar och hur det kan påverkas av filter
 • redogöra för akustiska och elektriska egenskaper för vanliga typer av mikrofoner och högtalare
 • redogöra på en funktionell nivå (t ex blockschemor) för hur ljudsignaler representeras och behandlas i analog respektive digital form
 • känna igen olika vanliga typer av distorsion och missljud på hur de låter
 • redogöra i stora drag för hur olika särdrag i tal- och musikljud är informationsbärande
 • beskriva huvudprinciper och användningsområden för aktuell talteknologi, dess möjligheter och begränsningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar och övningar: kommunikationskedjan, elementär akustik, örat och hörseln, rumsakustik, mikrofoner och högtalare, analog och digital representation, stereo och multikanal, digital teknik för audio, musik som informationsbärare, människorösten, talteknologi.

Laborationer: mätningar på den egna hörseln, signalers representation och distorsion, musikrepresentation och musikaliskt uttryck.

Studiebesök: kopplingsövning med mixerbord, besök i inspelningsstudio.

Kursupplägg

Kursen ges i period 1. En kontrollskrivning ges i mitten av period 1. Tre laborationstillfällen à 3h för varje student, med obligatoriska förberedelsemoment.

Behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 15 hp i matematik.

Rekommenderade förkunskaper

SK1120 Vågrörelselära, MF1035 Elektroteknik samt matematikkurserna från civilingenjörsprogrammet i Medieteknik åk 1.

Litteratur

S. Ternström m.fl. (2015): Ljud som informationsbärare. Kompendium, KTH CSC-TMH.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen och fullgjorda laborationer.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Sten Ternström, stern@kth.se

Examinator

Sten Ternström <stern@kth.se>

Övrig information

Denna kurs ersätter den tidigare DT1174 Ljud som informationsbärare. 

Kursadministratör: Anders Elowsson, elov@kth.se, telefon: 7907577.

Du får bara räkna med antingen denna kurs eller DM1574 Medieteknik, gk i examen.

Påbyggnad

DT1130 Spektrala transformer för Media, följd av inriktringarna Ljud och/eller Bild- och videoteknik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.