EJ2300 Effektelektronik 7,5 hp

Power Electronics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Elektriciteten spelar idag en central när det gäller att förse till exempel datorer, elektronik, industriella processer och tåg med energi. De har gemensamt att den elektriska energin måste både omvandlas och kontrolleras noggrannt.

Denna kurs ger en djup förståelse av elektriska effektomvandlares funktion, uppbyggnad samt hur de kontrolleras. Kursen behandlar även grunderna för moderna

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att deltagarna ska kunna analysera och förstå de huvudkretsar som används för effektelektronisk effektomvandling.
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

 • förklara den grundläggande funktionen hos en allmän effektomvandlare baserat på de grundläggande elektriska ekvationer som gäller för induktanser och kapacitanser.
 • beräkna viktiga storheter för omvandlarna såsom medelvärde av utgångsspänning samt grundtonsinnehåll hos linjeström.
 • analysera olika driftmoder hos omvandlarna.
 • schematiskt beskriva reglering av omvandlarna.
 • beskriva funktionen hos moderna effekthalvledare samt hur de styrs respektive skyddas.
 • dimensionera och analysera en enkel omvandlare, både elektriskt och termiskt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Elektriciteten spelar idag en central när det gäller att förse till exempel datorer, elektronik, industriella processer och tåg med energi. De har gemensamt att den elektriska energin måste både omvandlas och kontrolleras noggrannt. Denna kurs ger en djup förståelse av elektriska effektomvandlares funktion, uppbyggnad samt hur de kontrolleras. Kursen behandlar även grunderna för moderna effekthalvledare.

Kursupplägg

Lektioner 30 tim

Datorlaborationer 10 tim

Seminarium 4 tim

Laborationer 3 tim

2 systemprojekt

Behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

EJ1200 Eleffekt system eller motsvarande.

Engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons, (0471-42908-2, 2003)

Examination

 • LABA - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarie, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • XUPP - Examensuppgift, 0,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1)

Aktivt deltagande i 1 laboration (LAB1)

Projektrapport (PRO1)

Kamraträttning (SEM1)

Webbbaserad examensuppgift (XUP1)

Ges av

EES/Elektrisk energiomvandling

Kontaktperson

Hans-Peter Nee

Examinator

Hans-Peter Nee <hansi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.