EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp

Hybrid and Embedded Control Systems

Hybrida och inbyggda reglersystem är en kurs som behandlar analys, design och implementering av regleralgoritmer i nätverkade inbyggda och autonoma system. Sensorer, aktuatorer och dator noder är sammankopplade över kommunikationsnätverk i sådana reglersystem, som finns i nyare tillämpningar inom t.ex. robotik och autonoma system, bilindustri, hemelektronik, industriell regleringl, mobil kommunikation, kraftsystem, smarta byggnader och transportsystem.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för analys- och designmetoder för inbyggda och nätverksbaserade reglersystem.

Speciellt skall studenten kunna:

 • Översätta analoga regulatorer till digitala implementeringar och föreslå datorkod för implementing;
 • Analysera grundläggande egenskaper (såsom stabilitet, styrbarhet, observerbarhet etc.) hos samplade system;
 • Analysera begränsningar hos inbyggda reglersystem, såsom kvantisering och kommunikationsbegränsningar;
 • Analysera grundläggande egenskaper hos händelsestyrda reglersystem;
 • Utföra enklare dynamisk modellering av realtidssystem;
 • Studera schedulering av datorjobb och dess influens på reglerkvalitet;
 • Motivera hybrida system som ett generellt modelleringsverktyg för inbyggda system;
 • Analysera dynamiska egenskaper hos hybrida system;
 • Verifiering av designspecifikationer för ett hybrid system;
 • Redogöra för tillämpningsexempel av kursinnehållet inom flera ingenjörsområden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Tidsstyrd reglering: modellering och analys av samplade system, datorimplementering av reglersystem, egenskaper och begränsningar hos implementeringsplattformar. Händelsestyrd reglering: realtidsoperativsystem, schedulering, beräkningsmodellering. Hybrid reglering: modeller, dynamiska egenskaper, verifiering.

Kursupplägg

Föreläsningar och övningar, skriftlig tentamen. Se även

Behörighet

För fristående studenter: 120 hp och Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EL1000 Reglerteknik allmän kurs eller godkännande från kursansvarig.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas på kurshemsidan.

Examination

 • HWK1 - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • HWK2 - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • HWK3 - Hemuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tenta, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Dimos Dimarogonas

Examinator

Dimos Dimarogonas <dimos@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2E1245

Påbyggnad

EL2420 Reglerteknik projektkurs

EL201X Examensarbete inom reglerteknik, avancerad nivå

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.