EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp

Modelling of Dynamical Systems

Kursen behandlar systematiska metoder för att konstruera matematiska modeller av tekniska system baserat på fundamentala fysikaliska samband och uppmätta data.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall man kunna bygga matematiska modeller för industriella system utgående från grundläggande fysikaliska samband och från uppmätta signaler.

Speciellt ska man efter avslutad kunna:

- Bygga matematiska modeller av tekniska system baserat på grundläggande fysikaliska samband.

- Använda systematiska och objekt-orienterat modellbygge för att utveckla modeller för system med delkomponenter från flera olika fysikaliska domäner.

- Beskriva hur differential-algebraiska ekvationer (DAE:r) uppkommer i modellering av tekniska system.

- Estimera impulssvar, frekvenssvar samt överföringsfunktioner för linjära system baserat på uppmätt in- och ut-signaldata.

- Analysera de statistiska egenskaperna hos grundläggande estimeringstekniker, samt förklara de praktiska konsekvenserna av dessa resultat.

- Välja lämpliga experimentvillkor för att samla in data för systemidentifiering.

- Använda de vanligaste teknikerna för att validera modeller mot data.

Kursens huvudsakliga innehåll

Modelltyper. Fysik/mekanik/elektronik - översikt. Modellförenkling. Objektorienterad modellering. Störningar och störningsmodeller,  Parameterskattning. Systemidentifiering för modellbygge

Kursupplägg

Föreläsningar, Övningar, Laborationer

LAB1 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F

LAB2 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F

LAB3 - Laborationer, 2, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Behörighet

Grundläggande behörighet. Rekommenderade förkunskape:Elementär fysik och Matematisk statistik, allmän kurs eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Elementär fysik och Matematisk statistik, allmän kurs eller motsvarande kunskaper. Reglerteknik allmän kurs, EL1000 eller motsvarande.

Litteratur

Se kursens hemsida för kursliteratur och kurskompendie

Examination

 • LAB1 - Laboration 1, 0,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration 2, 0,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laboration 3, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

TEN 4.5 hp, LAB1 0.5 hp, LAB2 0.5 hp, LAB3 2 hp

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Cristian Rojas (crro@kth.se)

Examinator

Cristian Rojas <crro@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.