EP2120 Internetworking 7,5 hp

Internetworking

Kursen ger en fördjupad kunskap om de mekanismer och protokoll som används i dagens och framtidens Internet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Studenterna kommer efter kursen att ha såväl teoretiska kunskaper om funktionalitet och principer, som praktiska färdigheter att planera, analysera, implementera och hantera internetbaserade nätfunktioner.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar som belyser principer och funktioner i dagens och framtidens Internet-arkitektur och övningar som ger praktiska färdigheter.
Områden som omfattas är:

 • Vad Internet är och vilka är dess designprinciper.
 • Underliggande länklager och hur de samverkar med IP (Ethernet, PPP, bryggning, learning, etc).
 • Vilka protokoll som ingår i TCP/IP (IP, UDP, TCP, ICMP, etc).
 • Förståelse för grundprinciper som skiktning, enkapsulering och multiplexering.
 • IP adressering, subnätning och kontrollmekanismer.
 • Transport protokoll: TCP och UDP
 • Routing och dynamiska routing protokoll (RIP, OSPF, BGP).
 • Autokonfiguration och namnuppslag (BOOTP, DHCP, DNS)
 • IP multicast och multicast routing (IGMP, DVMRP, PIM, etc).
 • Nätövervakning, trafikmätningar och trafikanalys (bl a SNMP).
 • Nätsäkerhet (IPsec, brandväggar, kryptering).
 • IP QoS (Traffic Engineering, RSVP, IntServ, Diffserv)
 • Avancerade nätlösningar (MPLS, VPN, etc)
 • IP Mobilitet (t.ex. Mobile IPv4)
 • Router och Nät Arkitekturer
 • Standardiseringsarbete - IETF och RFC:er.
 • Nästa generation Internet protokoll (IPv6).

Behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EP1110 Datakommunikation och datornät
eller Datakommunikation och datornät för I-programmet

Litteratur

Behrouz A. Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, 3nd Edition, 2005, McGraw-Hill, ISBN 0-07-296772-2

James F. Kurose & Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-down Approach, 6th Edition, ISBN 978-0-273768968

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPG1 - Uppgift, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, (TENA ; 3,5 hp)

Laborationer (LAB 1 ; 3 hp)

Uppgift, (UPG1 ; 1 hp)

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

György Dan

Examinator

György Dán <gyuri@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2E1605

Påbyggnad

T.ex.
2G1319 Kommunikationssystem
2G1325 Practical Voice Over IP (VoIP)
2G1326 Mobile Presence
2G1330 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer
2G1332 Hantering av nätverk och sammankopplade system

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.