Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalEP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hpAdministrera Om kursen
Wireless sensor networks (WSNs) the essential infrastructure of the Internet of Things. WSNs are networks of tiny, autonomous nodes equipped with wireless transmission and sensing capabilities for a huge variety of applications, such as autonomous vehicles, healthcare, industrial automation, smart grids, and machine to machine communications. The focus of the course is on distributed algorithms and protocols for networking, data analysis and automation in WSNs. The course presents the essential design methods for networking, data analysis, and automation by WSNs.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan EP2700 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens fokus är på distribuerade algoritmer och protokoll för WSN. Kursen starar med en introduktion till tillämpningar, hårdvara och nätverksarkitektur. Därefter behandlas iterativa metoder för distribuerade beräkningar, och det visas hur dess metoder kan tillämpas till design av viktiga aspekt i kommunikations protokollstack och tillämpningar. Kursen innehåller också programmering av sensorer som är nyttigt för att kunna genomföra experimentella forskningsprojekt.

Lärandemål

Målet med denna kursen är att ge en grundläggande förståelse av trådlösa sensornätverk (WSN)

Efter avslutad kurs skall studenten

 • Känna till de centrala verktygen från kommunikationsteknik, reglerteknik, optimeringslära och signalbehandling som behövs för att hantera WSN
 • Känna till designen av praktiska WSN
 • Kunna utveckla ett forskningsprojekt inom WSN

Kursupplägg

 • Introduktion
 • WSN programmering 
 • Trådlös kanal
 • Physical layer 
 • MAC, IEEE 802.15.4
 • Routing, RPL
 • Distribuerad detektion
 • Distribuerad estimering
 • Lokalisering och positionering
 • Tidssynkronisering
 • WSN nätverkskontroll 
 • Sammanfattning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs EL1000 eller motsvarande samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • G. J. Pottie and W.J. Kaiser, “Principles of Embedded Networked Systems Design” Cambridge, 2005
 • W. Dargie and C. Poellabauer, “Fundamentals of Wireless Sensor Networks”, Wiley, 2010

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Carlo Fischione

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EP2700

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Carlo Fischione

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.