Inför kursvalEQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hpAdministrera Om kursen

This course aims at introducing advanced topics in digital communications and providing students with up-to-date knowledge of the techniques used in modern communication systems and the principles underlying their design.

Topics include bandlimited channels, intersymbol interference and equalization, fading channel characteristics and models, the effect of fading on digital communication system, and the ways of mitigating this effect. The course will also discuss multicarrier communications, spread spectrum techniques and multiple access, with special emphasis on CDMA schemes and multiuser detection. These techniques are widely applied in modern communication systems, e.g. in UMTS/IMT-2000.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The course is a second course to EQ2310 Digital Communications and focuses on advanced wireless transmission.

Bandlimited Channels: Intersymbol interference, equalization, receiver algorithms.

Fading Radio Channels: Multipath propagation. Flat and frequency-selective fading. Fast and slow fading. Random channel models. Signal design for radio channels. Diversity. Modulation. Coding.

Spread Spectrum Techniques: Introduction to spread spectrum. Direct sequence and frequency hopping. Spreading sequences, receivers. Robustness toward jamming. RAKE-receivers.

OFDM: Introduction to OFDM. Frequency-domain equalization. High bit-rate transmission. Implementation aspects.

Multiuser Communications: Multiuser systems with focus on CDMA. The near-far problem. Power control, multiuser detection, comparison between FDMA, TDMA and CDMA.

Lärandemål *

The student is required to show the following skills to pass the course:

 • Identify and describe different techniques in modern digital communications with applications to wireless transmission, in particular in receivers and equalization, diversity, spread spectrum techniques, OFDM, coding for wireless communications, and CDMA and multiuser systems.
 • Identify and describe different standardized technologies in the filed, in particular GSM, UMTS/WCDMA and different WLAN standards.
 • Describe and motivate the fact that the implementation and development of modern communication technology, in particular in wireless communications, requires mathematical modeling and problem solving.
 • Apply mathematical modeling to problems in wireless digital communications, and explain how this is used to analyze and synthesize methods and algorithms within the field.
 • Formulate a mathematical model which is applicable and relevant in the case of a given problem.
 • Use a mathematical model to solve a given engineering problem in the field, and analyze the result and its validity.

To acquire a higher grade, the student is in addition required to show the following skills:

 • Identify and describe different techniques in modern wireless communications, compare different techniques and judge the applicability of different techniques in different situations.
 • Formulate advanced mathematical models which are applicable and relevant in the case of a given problem. When explicit assumptions are missing, the student should be able to judge and compare different possibilities and make own relevant assumptions.
 • Use a mathematical model to solve a given demanding engineering problem in the field, and analyze the result and its validity.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande: 180hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EQ2310 Digital communications

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

John G. Proakis "Digital Communications”.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 p).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ming Xiao

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EQ2410

Ges av

EES/Teknisk informationsvetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

 EQ2430/EQ2440 Project course in signal processing and digital communications

Kontaktperson

Ming Xiao (mingx@kth.se)

Övrig information

Ersätter 2E1436