Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAL3106 Industriell ekologi: konferens/ workshop A 1,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (1,5 hp)

Varaktighet

2023-10-30
2024-01-15

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51655

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Kontaktperson

Maria Malmström (maria.malmstrom@abe.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FAL3106 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Deltagande i konferens/workshop
  • Sammanfattning av huvudsakligt innehåll
  • Sammanfattning av nätverkande eller nya/viktiga forskningskontakter

Lärandemål

Kursen avser deltagande i/ presentation vid konferens eller workshop inom Industriell ekologi och/eller doktorandens eget forskningsområde eller annat område med relevans för avhandlingsarbetet och/eller forskarutbildningen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ej tillämpbart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RED1 - Redovisning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig rapport eller muntlig tentamen/presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Maria Malmström (maria.malmstrom@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik