Kurser, ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Environmental Systems Analysis 7,5 hp F3C5306
Forskningsansökningar 1,5 hp FAE3014
Forskningskommunikation; publicering, presentationsteknik och kritisk granskning, del 2 för doktorsexamen 3,0 hp FAE3007
Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp FMJ3748
Framtidsstudier for hållbar utveckling 7,5 hp FAG3206
Geokemisk modellering med Visual MINTEQ 5,0 hp FAE3009
Grundläggande hydraulik 9,0 hp F1B5121
Grundläggande hydrologi 9,0 hp F1B5122
Grundvattenströmningens teori 12,0 hp F1B5129
Handledning av examensarbete (del 1) 1,5 hp FAE3015
Handledning av examensarbete (del 2) 1,5 hp FAE3016
Hydrologi för vattenkraftändamål 2,0 hp FAF3802
Hydrologiska transportprocesser 7,5 hp FAF3801
Hållbar utveckling i ett globalt perspektiv 7,5 hp F3C5308
Hållbar utveckling i ett globalt perspektiv 7,5 hp FAL3113
Industriell ekologi och hållbar stadsutveckling 6,0 hp FMJ3747
Industriell ekologi: konferens/ workshop A 1,5 hp FAL3106
Industriell ekologi: konferens/ workshop B 1,5 hp FAL3107
Industriell ekologi: konferens/ workshop C 3,0 hp FAL3108
Industriell ekologi: Litteraturkurs A 1,5 hp FAL3101
Industriell ekologi: Litteraturkurs B 3,0 hp FAL3102
Industriell ekologi: Litteraturkurs C 5,0 hp FAL3103
Industriell ekologi: Litteraturkurs D 10,0 hp FAL3104
Industriell ekologi: Litteraturkurs E 15,0 hp FAL3105
Industriell ekologi: Litteraturkurs F 7,5 hp FAL3110
Industriell ekologi: tillämpning och forskning 3,0 hp FAL3100
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, A 3,0 hp FAL3301
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, B 4,5 hp FAL3302
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, C 7,5 hp FAL3303
Litteraturkurs i strategier för hållbar utveckling 7,5 hp FAL3513
Livscykelanalys, fördjupningskurs 7,5 hp FAG3202
Mark- och vattentekniska problemställning och metoderi 4,5 hp FAE3008
Metoder för hållbarhetsforskning 7,5 hp FAL3512
Miljögeokemi och ekoteknik 7,5 hp FAE3010
Miljömodellering: Dynamiska processer i naturliga system 7,5 hp FMJ3749
Miljöstrategisk litteraturkurs 7,5 hp F1N5407
Miljöstrategisk litteraturkurs 3 3,0 hp FAL3506
Miljöstrategisk litteraturkurs 5 5,0 hp FAL3507
Miljöstrategiska metoder 7,5 hp F1N5008
Miljöstrategiska seminarier 4,5 hp F1N5007
Miljösystemanalys 7,5 hp FAL3111
MVT Forskningskommunikation; publicering, presentationsteknik och kritisk granskning, del 1 för licentiatexamen 4,5 hp FAE3006
Populärvetenskapling framställning 1,5 hp FAE3011
Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 1 1,5 hp FAE3012
Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 2 1,5 hp FAE3013
Produktivt skrivande i industriell ekologi 5,0 hp FAL3109
Projektkurs i miljöstrategisk analys 1.5 1,5 hp FAL3505
Projektkurs i miljöstrategisk analys 10 10,0 hp FAL3502
Projektkurs i miljöstrategisk analys 15 15,0 hp FAL3500
Projektkurs i miljöstrategisk analys 3 3,0 hp FAL3504
Projektkurs i miljöstrategisk analys 5 5,0 hp FAL3503
Projektkurs i miljöstrategisk analys 7.5 7,5 hp FAL3501
Scenariometodik 6,0 hp F3C5307
Scenariometodik 6,0 hp FAL3112
Seminarier i planering och beslutsanalys 4,5 hp FAL3510
Seminarier i planering och beslutsanalys 3,0 hp FAL3511
Social praktikteori (STP) för forskning kring hållbar utveckling 4,5 hp FAL3509
Sustainability Science 7,5 hp F3C5309
Sustainable Urbanism 10,0 hp FMJ3746
Systemtänkande för innovation i en komplex värld 12,0 hp FMJ3751
Tillämpad Geologi 7,5 hp FAE3018
Vetenskap för hållbar utveckling 7,5 hp FAL3114
Vetenskapligt skrivande för Miljöstrategisk analys 4,5 hp FAL3508