Kurser, ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kursnamn Hp Kurskod
Environmental Systems Analysis 7,5 3C5306
Forskningsansökningar 1,5 AE3014
Forskningskommunikation; publicering, presentationsteknik och kritisk granskning, del 2 för doktorsexamen 3,0 AE3007
Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 MJ3748
Framtidsstudier for hållbar utveckling 7,5 AG3206
Geokemisk modellering med Visual MINTEQ 5,0 AE3009
Grundläggande hydraulik 9,0 1B5121
Grundläggande hydrologi 9,0 1B5122
Grundvattenströmningens teori 12,0 1B5129
Handledning av examensarbete (del 1) 1,5 AE3015
Handledning av examensarbete (del 2) 1,5 AE3016
Hydrologi för vattenkraftändamål 2,0 AF3802
Hydrologiska transportprocesser 7,5 AF3801
Hållbar utveckling i ett globalt perspektiv 7,5 3C5308
Industriell ekologi och hållbar stadsutveckling 6,0 MJ3747
Industriell ekologi: konferens/ workshop A 1,5 AL3106
Industriell ekologi: konferens/ workshop B 1,5 AL3107
Industriell ekologi: konferens/ workshop C 3,0 AL3108
Industriell ekologi: Litteraturkurs A 1,5 AL3101
Industriell ekologi: Litteraturkurs B 3,0 AL3102
Industriell ekologi: Litteraturkurs C 5,0 AL3103
Industriell ekologi: Litteraturkurs D 10,0 AL3104
Industriell ekologi: Litteraturkurs E 15,0 AL3105
Industriell ekologi: Litteraturkurs F 7,5 AL3110
Industriell ekologi: tillämpning och forskning 3,0 AL3100
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, A 3,0 AL3301
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, B 4,5 AL3302
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, C 7,5 AL3303
Livscykelanalys, fördjupningskurs 7,5 AG3202
Mark- och vattentekniska problemställning och metoderi 4,5 AE3008
Metoder för hållbarhetsforskning 7,5 AL3512
Miljögeokemi och ekoteknik 7,5 AE3010
Miljömodellering: Dynamiska processer i naturliga system 7,5 MJ3749
Miljöstrategisk litteraturkurs 7,5 1N5407
Miljöstrategisk litteraturkurs 3 3,0 AL3506
Miljöstrategisk litteraturkurs 5 5,0 AL3507
Miljöstrategiska metoder 7,5 1N5008
Miljöstrategiska seminarier 4,5 1N5007
MVT Forskningskommunikation; publicering, presentationsteknik och kritisk granskning, del 1 för licentiatexamen 4,5 AE3006
Populärvetenskapling framställning 1,5 AE3011
Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 1 1,5 AE3012
Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 2 1,5 AE3013
Produktivt skrivande i industriell ekologi 5,0 AL3109
Projektkurs i miljöstrategisk analys 1.5 1,5 AL3505
Projektkurs i miljöstrategisk analys 10 10,0 AL3502
Projektkurs i miljöstrategisk analys 15 15,0 AL3500
Projektkurs i miljöstrategisk analys 3 3,0 AL3504
Projektkurs i miljöstrategisk analys 5 5,0 AL3503
Projektkurs i miljöstrategisk analys 7.5 7,5 AL3501
Scenariometodik 6,0 3C5307
Seminarier i planering och beslutsanalys 4,5 AL3510
Seminarier i planering och beslutsanalys 3,0 AL3511
Social praktikteori (STP) för forskning kring hållbar utveckling 4,5 AL3509
Sustainability Science 7,5 3C5309
Sustainable Urbanism 10,0 MJ3746
Systemtänkande för innovation i en komplex värld 12,0 MJ3751
Tillämpad Geologi 7,5 AE3018
Vetenskapligt skrivande för Miljöstrategisk analys 4,5 AL3508