FDK3260 Informationsvisualisering för doktorander 7,5 hp

Information Visualization for Doctoral Students

Doktorandkurs om informationsvisualisering som förbereder doktorander på att förstå visualiseringsbehov i det egna forskningsperspektivet, hur toppmoderna informationsvisualiseringstekniker kan tillämpas för att förbättra bearbetning av forskningsdata samt hur man skapar interaktiva visualiseringspresentationer.
  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska eleverna kunna:

1.Forsta Visualiseringsledningens tillampning pa egen forskningsdata

2.Anvand toppmoderna visualiseringspaket for att mota deras allmanna visuella analysbehov

3.Utveckla visualiseringsverktyg med hjalp av state-of-the-art utvecklingspaket for att mota deras specifika behov av visuell analys

4.Kommunicera sin egen forskning genom forbattrade tryckta siffror pa papper, interaktiva visuella strukturer online och leva under konferenssamtal.

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvudinnehallet innefattar visualiseringsprocessen (visualization pipeline), samla och bearbeta data, anvanda data i interaktiva visuella strukturer, inkluderat kartor, diagram, sambandsdiagram, parallel coordinates, treemaps, chord diagrams och att utvardera kapaciteten hos dessa visualiseringar att adressera specifika analytiska uppgifter fran valda malgrupper.

Kursupplägg

Kursen kommer att innefatta 7 kurstillfallen under en akademisk period. Varje mote kommer att vara 4 timmas langt. Inlast material kommer att diskuteras vid varje kurstillfiille. Studentema kommer att utfdra ett individuellt projekt dar en visualisering utvecklas och diskuteras i kursen. Studentemas egna forskningsdata anvands i detta projekt som ar relevant for deras forskningsperspektiv. Studentema presenterar sina projekt muntligen och i en skriftlig rapport.

Behörighet

Alla doktorander I EECS som hanterar data och som har grundlaggande programmeringskunskaper ar berattigade.

Litteratur

Mazza, R. (2009). Introduction to Information Visualization. London: Springer London. 

Ware, C. (2013 ). Information visualization perception for design (3rd ed., 

Interactive Technologies). Amsterdam ; Boston: Elsevier/MK. 

Chris N. (2012). Information Visualization, Handbook of Human Factors and Ergonomics. Digitally available at the KTH Library. 

Plus selected papers focusing on the topics of the individual projects. 

(Mazza, R. (2009). Introduction to Information Visualization. London: Springer London. 

Ware, C. (2013 ). Information visualization perception for design (3rd ed., 

Interactive Technologies). Amsterdam ; Boston: Elsevier/MK. 

Chris N. (2012). Information Visualization, Handbook of Human Factors and Ergonomics. Digitalt tillganglig via biblioteket pa KTH. 

Plus andra aktuella forskningsartiklar som ar relevanta for deltagamas 

forskningsdata och individuella project.) 

Mazza, R. (2009). Introduction to Information Visualization. London: Springer London. 

Ware, C. (2013 ). Information visualization perception for design (3rd ed., 

Interactive Technologies). Amsterdam ; Boston: Elsevier/MK. 

Chris N. (2012). Information Visualization, Handbook of Human Factors and Ergonomics. Digitally available at the KTH Library. 

Plus selected papers focusing on the topics of the individual projects. 

(Mazza, R. (2009). Introduction to Information Visualization. London: Springer London. 

Ware, C. (2013 ). Information visualization perception for design (3rd ed., 

Interactive Technologies). Amsterdam ; Boston: Elsevier/MK. 

Chris N. (2012). Information Visualization, Handbook of Human Factors and Ergonomics. Digitalt tillganglig via biblioteket pa KTH. 

Plus andra aktuella forskningsartiklar som ar relevanta for deltagamas 

forskningsdata och individuella project.) 

Utrustningskrav

Personal computer, smart phone 

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Studenterna kommer att examineras baserat pa deras deltagande under kurstillfallena samt pa kvaliteten i deras projekt som presenteras vid olika tillfallen och i olika stadier under kursens gang. 

Krav för slutbetyg

Godkant pa kursen (P) erhalls om foljande kriterier uppfylls:

1.     Aktivt deltagande (80%) vid kurstillfallena, vilket inkluderar att läsa kursmaterial och kunna diskutera detsamma.

2.Godkanda presentationer (80%) av det individuella projektet i olika utvecklingsfaser under kursens gang.

3.Godkand muntlig slutpresentation av det individuella projektet ( 15 minuter).

4.Godkand slutlig individuell projektrapport .

5.Val genomford opponering pa andra projekt i kursen.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Mario Romero Vega <marior@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.