Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FEJ3311 Effektelektronisk modulation 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60841

Rubriker med innehåll från kursplan FEJ3311 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Circuit modelling, fundamental mathematics, harmonics in single-phase and three-phase systems, survey of modulation principles, relation between modulation and the development of power-semiconductors, carrier-based methods, SPWM and space vector modulation, influence of sampling, fixed pulse-patterns, harmonic elimination, tolerance band modulation, harmonics in power systems and electric railway traction, norms and standards, influence of harmonics on electrical machines, survey of harmonic filters.

Lärandemål

After the examination the student should be able to

·        Define fundamental concepts in pulse-width modulation

·        Describe differences between different principles of modulation  regarding properties such as harmonics and dynamic conditions

·        Know different carrier based modulation methods and their synthesis.

·        Use different methods for analysis of carrier based modulation methods

·        Calculate pulse-patterns for harmonic elimination

·        Estimate stray losses in electrical machines due to harmonics.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem och EJ2300 Effektelektronik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

D. G. Holmes, T. Lipo., “Pulse Width Modulation for Power Converters”.Wiley Interscience.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The individualized project should preferably be linked to the student’s own research.

Övriga krav för slutbetyg

Projects and laboratory reports

Written examination

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans-Peter Nee

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik