Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen är en fortsättning på forskarutbildningskursen IT3001 där resterande delar av läroboken av Collin behandlas. I den här kursen sker examinationen i form av hemuppgifter som redovisas vid seminarier.

Efter kursen ska kursdeltagarna kunna:

- lösa mikrovågskonstruktionsproblem från (eller med samma svårighetsgrad som ges i) slutet av utvalda kapitel i läroboken "Microwave Engineering" av R.E. Collin

- presentera och diskutera resultat av mikrovågskonstruktionsproblem vid seminarier

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FIT3002 (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en fortsättning på forskarutbildningskursen IT3001 där resterande delar av läroboken av Collin behandlas. I den här kursen sker examinationen i form av hemuppgifter som redovisas vid seminarier

Lärandemål

Efter kursen ska kursdeltagarna kunna:

- lösa mikrovågskonstruktionsproblem från (eller med samma svårighetsgrad som ges i) slutet av utvalda kapitel i läroboken "Microwave Engineering" av R.E. Collin

- presentera och diskutera resultat av mikrovågskonstruktionsproblem vid seminarier

Kursupplägg

Seminarier och hemuppgifter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskaper: IT2651, IT3001 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

IT2651 Mikrovågsteknik, IT3001 Mikrovågsteknik eller ekvivalent

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"Microwave Engineering" by R.E. Collin, from McGraw-Hill ISBN 0-07-112569-8 (2nd edition from 1992) or from Wiley-IEEE Press, ISBN: 0-7803-6031-1

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

Ingen information tillagd

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Urban Westergren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Urban Westergren

Övrig information

Lärobok: "Microwave Engineering" av R.E. Collin, från McGraw-Hill ISBN 0-07-112569-8 (2a utgåvan från 1992) eller från Wiley-IEEE Press, ISBN: 0-7803-6031-1 (finns elektroniskt på KTHBs webbsajt)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik