FJH3003 lnformationsvisualisering for doktorander 7,5 hp

Information Visualization for Doctoral Students

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Doktorandkurs om informationsvisualisering som förbereder doktorander på att förstå visualiseringsbehov i det egna forskningsperspektivet, hur toppmoderna informationsvisualiseringstekniker kan tillämpas för att förbättra bearbetning av forskningsdata samt hur man skapar interaktiva visualiseringspresentationer.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT22.

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61359

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mario Romero Vega <marior@kth.se>

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska eleverna kunna:

 • Förstå visualiseringsprocessens tillämpning på egen forskningsdata.
 • Använda toppmoderna visualiseringspaket för att möta deras allmänna visuella analysbehov
 • Utveckla visualiseringsverktyg med hjälp av state-of-the-art utvecklingspaket för att möta deras specifika behov av visuell analys.
 • Kommunicera sin egen forskning genom bättre presentationer av kvantitativ data på papper, interaktiva visuella strukturer online, och i realtid i möten på distans för att nå högre hållbarhet i samhället (till exempel genom att krav på resande och papperstryckta medier kan minska).

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvudinnehållet innefattar visualiseringsprocessen, att samla och bearbeta data, använda data i interaktiva visuella strukturer inkluderat kartor, diagram, sambandsdiagram, parallel coordinates, treemaps, och chord diagrams, samt att utvärdera kapaciteten hos dessa visualiseringar att adressera specifika analytiska uppgifter från valda målgrupper. 

Kursupplägg

Kursen kommer att innefatta 7 kurstillfällen under en akademisk period. Varje möte kommer att vara 4 timmar långt. Inläst material kommer att diskuteras vid varje kurstillfälle. Studenterna kommer att utföra ett individuellt projekt där en visualisering utvecklas och diskuteras i kursen. Studenternas egna forskningsdata används i detta projekt som är relevant för deras forskningsperspektiv. Studenterna presenterar sina projekt muntligen och i en skriftlig rapport. 

Behörighet

Alla doktorander på EECS som hanterar data och som har grundläggande programmeringskunskaper är behöriga. 

Litteratur

Mazza, R. (2009). Introduction to Information Visualization. London: Springer London.

Ware, C. (2013). Information visualization perception for design (3rd ed., Interactive Technologies). Amsterdam ; Boston: Elsevier/MK.

Spence, R. (2007). Information visualization : Design for interaction (2.nd ed.). Harlow: Pearson/Prentice Hall.

Spence, Robert, & SpringerLink Content Provider. (2014). Information Visualization An Introduction.

Shneiderman, Ben. "The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations." In The Craft of Information Visualization, pp. 364-371. 2003.

Amar, Robert, James Eagan, and John Stasko. "Low-level components of analytic activity in information visualization." In Information Visualization, 2005. INFOVIS 2005. IEEE Symposium on, pp. 111-117. IEEE, 2005.

Plus andra aktuella forskningsartiklar och papers som är relevanta för deltagarnas forskningsdata och uppgifter.    

Utrustningskrav

Personlig dator och smarttelefon

Examination

 • EXA1 - Examinationsuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Studenterna kommer att examineras baserat på deras deltagande under kurstillfällena samt på kvaliteten i deras projekt som presenteras vid olika tillfällen och i olika stadier under kursens gång.

Krav för slutbetyg

Godkänt på kursen (P) erhålls om följande kriterier uppfylls:

 • Aktivt deltagande (80%) vid kurstillfällena, vilket inkluderar att kursmaterial är läst och att studenten kan diskutera detsamma.
 • Godkända presentationer (80%) av det individuella projektet i olika utvecklingsfaser under kursens gång.
 • Godkänd muntlig slutpresentation av det individuella projektet (15 minuter).
 • Godkänd slutlig individuell projektrapport.
 • Väl genomförd opponering på andra projekt i kursen.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Mario Romero Vega <marior@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.