Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFSI3220 Teori för supraledning 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FSI3220 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker den mikroskopiska beskrivningen av supraledande tillstånd och fysiken bakom fluktuationer i supraledare. Inkluderade områden är Ginzburg-Landau-modellen bortom mean field, fluktuationer i supraledare, Josephson-effekten, BCS-teori, enkla och multipla band, Bogoliubov-de-Gennes-ekvationen, okonventionell Cooper-par-bildning, supraledande kvantinterferensapparater.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska en student kunna

  • använda mikroskopiska metoder för att beräkna och tolka magnetisk respons hos supraledare
  • använda makroskopiska metoder för att beräkna fluktuationseffekter i supraledare
  • använda mikroskopiska metoder för att beräkna transportegenskaper i ett supraledande tillstånd

Kursupplägg

Kursen erbjuds antingen som läskurs eller i form av en seminarieserie beroende på antalet intresserade studenter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav: Kondenserade materiens fysik SI2600, Statistisk mekanik SI2510, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

V.  Schmidt, The Physics of Superconductors Introduction to Fundamentals and Applications

PG de Gennes, Superconductivity Of Metals And Alloys

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på kursens inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Egor Babaev

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSI3220

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Egor Babaev (babaev@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik