Kurser, SCI/Fysik

Kursnamn Hp Kurskod
Aktuella ämnen inom astrofysik 3,0 SH3120
Aktuella ämnen inom experimentell kärnfysik 3,0 SH3320
Allmän relativitetsteori och kosmologi 7,5 SI3035
Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 SI3020
Avancerad mätteknik och elektronik för fysiker 7,5 SH3100
Avancerade simuleringsmetoder i statistisk fysik 7,5 SI3250
Avancerade ämnen i kondenserade materiens fysik 7,5 SI3215
Beräkningsfysik 7,5 SI3080
Beräkningsmässig statistisk mekanik 7,5 SI3410
Bildkvalitet inom medicin 12,0 SH3211
Bredd och etik i fysik 7,5 SH3000
Dator-och Simuleringsmetoder för medicinsk bildfysik 15,0 SH3214
Detektorteknik för kärn- och partikelfysik 8,0 SH3306
Experimentell kosmisk strålningsfysik 7,5 SH3110
Experimentell kärnfysik 8,0 SH3301
Experimentella tekniker för astropartikelfysik 7,5 SH3161
Fenomenologi för elementarpartikelfysik 10,0 SI3320
Flerskalemodellering av kärntekniska material 6,0 SH3141
Fortsättningskurs i astrofysik 7,5 SH3130
Fotonräknande system inom medicin 12,0 SH3212
Fysikens differentialgeometriska metoder 7,5 SI3130
Fysikens historia och kunskapsteori 5,0 SI3000
Högteknologiskt entreprenörskap 7,5 SH3216
Icke-Hermitesk kvantmekanik 7,5 SH3314
Icke-spridning av kärnmaterial 6,0 SH3500
Integrabla icke-linjära system och solitoner 7,5 SI3150
Komplexa system 7,5 SI3090
Kondenserade materiens teori 7,5 SI3200
Konvex optimering inom medicinsk avbildning 7,5 SH3217
Kvalitativa och approximativa metoder i teoretisk fysik 5,0 SI3005
Kvantfasövergångar 7,5 SI3270
Kvantfältteori 7,5 SI3060
Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 SI3045
Kvantmekanikens matematiska grunder 7,5 SI3120
Kvantmångkroppsfysik 7,5 SH3313
Kvanttransport 7,5 SI3260
Kärnkraftsäkerhet 6,0 SH3773
Kärnkraftsäkerhet, projektkurs 9,0 SH3001
Liealgebror och kvantgrupper 7,5 SI3140
Makromolekylers konformationer 10,0 SI3440
Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 SH3220
Membran och mjuka material 7,5 SI3420
Molekylspektroskopi 15,0 SH3472
Molekylär modellering 7,5 SI3400
Mångpartikelfysik 7,5 SI3210
Neutronspridning inom kondenserade materiens fysik 7,5 SI3280
Partikeldetektorer och deras tillämpningar 7,5 SH3101
Relativistisk kvantfysik 7,5 SI3050
Relativitetsteori 7,5 SI3030
Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 SI3010
Spektral datortomografi 15,0 SH3213
Statistik för medicinska fysiker 7,5 SH3202
Statistisk mekanik 7,5 SI3070
Statistisk mekanik för icke-jämviktssytem 7,5 SI3075
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott 7,5 SH3135
Storförenande teorier 7,5 SI3350
Strålskadefysik i material 8,0 SH3501
Supersymmetri 7,5 SI3340
Supravätskor 7,5 SI3225
Symmetrier i fysikaliska system 7,5 SH3312
Symmetrier i fysiken 7,5 SI3015
Säkerhetsanalys av kärnkraftsinstallationer 9,0 SH3002
Teoretisk astropartikelfysik 7,5 SI3310
Teoretisk kärnfysik 7,5 SH3311
Teoretisk partikelfysik 7,5 SI3300
Termisk fältteori 7,5 SI3330