Kurser, SCI/Fysik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Aktuella ämnen inom astrofysik 3,0 hp FSH3120
Aktuella ämnen inom experimentell kärnfysik 3,0 hp FSH3320
Allmän relativitetsteori och kosmologi 7,5 hp FSI3035
Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 hp FSI3020
Avancerad mätteknik och elektronik för fysiker 7,5 hp FSH3100
Avancerade simuleringsmetoder i statistisk fysik 7,5 hp FSI3250
Avancerade ämnen i kondenserade materiens fysik 7,5 hp FSI3215
Beräkningsfysik 7,5 hp FSI3080
Beräkningsmässig statistisk mekanik 7,5 hp FSI3410
Bildkvalitet inom medicin 12,0 hp FSH3211
Bredd och etik i fysik 7,5 hp FSH3000
Dator-och Simuleringsmetoder för medicinsk bildfysik 15,0 hp FSH3214
Detektorteknik för kärn- och partikelfysik 8,0 hp FSH3306
Experimentell kosmisk strålningsfysik 7,5 hp FSH3110
Experimentell kärnfysik 8,0 hp FSH3301
Experimentella tekniker för astropartikelfysik 7,5 hp FSH3161
Fenomenologi för elementarpartikelfysik 10,0 hp FSI3320
Flerskalemodellering av kärntekniska material 6,0 hp FSH3141
Fortsättningskurs i astrofysik 7,5 hp FSH3130
Fotonräknande system inom medicin 12,0 hp FSH3212
Fysikens differentialgeometriska metoder 7,5 hp FSI3130
Fysikens historia och kunskapsteori 5,0 hp FSI3000
Högteknologiskt entreprenörskap 7,5 hp FSH3216
Icke-Hermitesk kvantmekanik 7,5 hp FSH3314
Icke-spridning av kärnmaterial 6,0 hp FSH3500
Integrabla icke-linjära system och solitoner 7,5 hp FSI3150
Komplexa system 7,5 hp FSI3090
Kondenserade materiens teori 7,5 hp FSI3200
Konvex optimering inom medicinsk avbildning 7,5 hp FSH3217
Kvalitativa och approximativa metoder i teoretisk fysik 5,0 hp FSI3005
Kvantfasövergångar 7,5 hp FSI3270
Kvantfältteori 7,5 hp FSI3060
Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp FSI3045
Kvantmekanikens matematiska grunder 7,5 hp FSI3120
Kvantmångkroppsfysik 7,5 hp FSH3313
Kvanttransport 7,5 hp FSI3260
Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp FSH3773
Kärnkraftsäkerhet, projektkurs 9,0 hp FSH3001
Liealgebror och kvantgrupper 7,5 hp FSI3140
Makromolekylers konformationer 10,0 hp FSI3440
Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp FSH3220
Membran och mjuka material 7,5 hp FSI3420
Molekylspektroskopi 15,0 hp FSH3472
Molekylär modellering 7,5 hp FSI3400
Mångpartikelfysik 7,5 hp FSI3210
Neutronspridning inom kondenserade materiens fysik 7,5 hp FSI3280
Partikeldetektorer och deras tillämpningar 7,5 hp FSH3101
Relativistisk kvantfysik 7,5 hp FSI3050
Relativitetsteori 7,5 hp FSI3030
Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 hp FSI3010
Spektral datortomografi 15,0 hp FSH3213
Statistik för medicinska fysiker 7,5 hp FSH3202
Statistisk mekanik 7,5 hp FSI3070
Statistisk mekanik för icke-jämviktssytem 7,5 hp FSI3075
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott 7,5 hp FSH3135
Storförenande teorier 7,5 hp FSI3350
Strålskadefysik i material 8,0 hp FSH3501
Supersymmetri 7,5 hp FSI3340
Supravätskor 7,5 hp FSI3225
Symmetrier i fysikaliska system 7,5 hp FSH3312
Symmetrier i fysiken 7,5 hp FSI3015
Säkerhetsanalys av kärnkraftsinstallationer 9,0 hp FSH3002
Teoretisk astropartikelfysik 7,5 hp FSI3310
Teoretisk kärnfysik 7,5 hp FSH3311
Teoretisk partikelfysik 7,5 hp FSI3300
Termisk fältteori 7,5 hp FSI3330
Tvåfasströmning och värmeöverföring 6,0 hp FSH3801