HE1026 Digitalteknik 6,0 hp

Digital Electronics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 TIDAA för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen skall ge goda kunskaper om fundamentala digitala byggblock och sytematiska metoder för analys och konstruktion av digitala system samt ge grundläggande kunskaper om hur digitala byggblock beskrivs i ett hårdvarubeskrivande språk.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • göra omvandlingar mellan olika talsystem och beskriva några olika koder.
 • förklara funktionen hos grundläggande digitala kombinatoriska kretsar och sekvenskretsar.
 • analysera och konstruera såväl kombinatoriska och sekventiella nät.
 • beskriva digitala komponenters beteende med hjälp av hårdvarubeskrivande språk.
 • med hjälp av datorverktyg simulera beskrivningen av ett digitalt system och realisera densamma i olika typer av programmerbara kretsar.
 • göra uppkopplingar, test och felsökning av digitala nät.
 • hämta och tolka information från datablad och andra informationskällor.
 • redogöra för funktion, egenskaper och uppbyggnad av olika minnessystem.
 • beskriva olika typer av programmerbara logikkretsar

Kursens huvudsakliga innehåll

 • talsystem och koder
 • binär aritmetik
 • logiska operatorer och elektroniska grindar och fundamentala kretsar.
 • boolesk algebra
 • kombinatoriska nät
 • sekventiella nät
 • hårdvarubeskrivande språket vhdl
 • programmerbara kretsar
 • halvledarminnen

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning på KTH.

Litteratur

Digitalteknik, Per Carlsson & Staffan Johansson, ISBN 9789144093727

Kursbunt

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Godkänd skriftlig tentamen, (TEN1; 2hp), Betygskalan A-F

Godkända laborationer, (LAB1; 4hp). Betygsskalan A-F

Slutbetyg betygsskalan A-F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Mats Nilsson (mats.nilsson@sth.kth.se)

Examinator

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.