HF1700 Matematik 7,5 hp

Mathematics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten ha de kunskaper och färdigheter i matematik som krävs i utbildningens övriga kurser samt för arbete i byggbranschens produktionsskede.

Detta innebär

att studenten efter avslutat kurs skall

 • kunna förenkla och omvandla algebraiska uttryck
 • kunna lösa algebraiska ekvationer och olikheter-
 • kunna använda trigonometri till att lösa geometriska problem
 • kunna förklara begreppen derivata och integral samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning

Kursens huvudsakliga innehåll

 • algebra och ekvationer
 • trigonometri
 • derivata och integral

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Litteratur

 • Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne: Matematik 5000 Kurs 3C

  ISBN 978-91-27-43010-5 (Natur och kultur)

 • Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne: Matematik 5000 Kurs 4

  ISBN 978-91-27-42632-0 (Natur och kultur)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Marina Arakelyan <arake@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.