HS1005 Fältmätningsteknik med matematisk statistik 7,5 hp

Surveying and Mathematical Statistics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 OMREG för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61346

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

 • Lärare

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

  Milan Horemuz <milan.horemuz@abe.kth.se>

  Nour Khalil <nourk@kth.se>

  Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

  Viktors Zilinskis <viktorsz@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för OMregistrering

Lärandemål

Målformulering för betyget E.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Beräkna polära utsättningsdata för punkter

Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

 • Polär inmätning
 • Ortogonal inmätning
 • Inbindning
 • Skärbindning

Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

 • Avvägning
 • Trigonometrisk höjdmätning

Instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument
Protokollföring och beräkning av mätprotokoll
Förstå GPS-systemets uppbyggnad och funktion
Redogöra för hur felteori tillämpas inom mättekniken
Transformera punkter mellan tvådimensionella likformiga koordinatsystem

Kunna redogöra för.

 • Täktverksamhet
 • Fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Referenssystem i plan och höjd
Polär utsättning
Polär- och ortogonal inmätning
Fri station
Polygontåg
Avvägning och trigonometrisk höjdmätning
GPS
Felteori
Koordinattransformation

 • Studiebesök
 • Täktverksamhet
 • Fältundersökning - kartering av markegenskaper.

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design
HF1903 Matematik 1

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F
Godkända fältövningar (ÖVN1; 3,0 hp), betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Mikael Eriksson, mikael.eriksson@byv.kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2204

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.