HS1021 Stål- och träkonstruktion 7,5 hp

Steel- and Timber Structures

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50195

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  25 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  John Leander <john.leander@byv.kth.se>

 • Lärare

  John Leander <john.leander@byv.kth.se>

  Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIBYH årskurs 3 inriktning hupk

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge detaljerade kunskaper inom analys och dimensionering av bärverksdelar utförda i stål och trä. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

·         Bestämma bärförmågan för balkar i stål med osymmetriska tvärsnitt med avseende på böjmoment, normalkraft, tvärkraft och intryckning.

·         Förklara och analysera inverkan av instabilitetsfenomen som vippning, knäckning och lokal buckling för balkar med tunnväggiga tvärsnitt.

·         Bestämma bärförmågan för skruv- och svetsförband i stålkonstruktioner.

·         Förklara och analysera fenomen som svikt och vippning av träbalkar.

·         Bestämma bärförmågan för raka balkar och sadelbalkar i limträ, också med beaktande av hål och urtag.

·         Bestämma bärförmågan för spik-, skruv- och träskruvförband för träkonstruktioner.

Genom förvärvad kunskap motsvarande de ovanstående lärandemålen förväntas studenten kunna utföra beräkningar för optimering av konstruktioner mot minskad resursförbrukning och därigenom ökad hållbarhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll är delat mellan konstruktioner i stål och i trä. I ståldelen kommer dimensionering och kontroll av bärförmågan för balkar i stål att behandlas med avseende på böjande moment, normalkraft, tvärkraft och intryckning. Instabilitetsfenomen som lokal buckling, knäckning och vippning kommer att tas upp för att dessa ska kunna beaktas vid en dimensionering. Dessutom kommer grunderna i att dimensionera skruvade och svetsade förband i stålkonstruktioner att behandlas.

I trädelen kommer dimensionering av raka balkar och sadelbalkar i limträ att behandlas. Det inkluderar kontroll av svikt och vippning och inverkan av hål och urtag på bärförmågan. Även dimensionering av spik-, skruv- och träskruvförband kommer att behandlas.

Vidare ges grundkunskaper i att arbeta med ett BIM-program för modellering och visualisering av konstruktioner.

Behörighet

HS1008 Konstruktionsteknik 

Litteratur

TRÄKONSTRUKTIONER enligt eurokoderna (Börje Rehnström, Carina Rehnström)

STÅLKONSTRUKTIONER enligt eurokoderna (Börje Rehnström, Carina Rehnström)

FORMELSAMLING stål & trä enligt eurokoderna (Börje Rehnström, Carina Rehnström)

Examination

 • RED1 - Redovisning, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

RED1 - Redovisning, 2,5 hp, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Benämningen RED1 avser obligatoriska inlämningsuppgifter och TEN1 är en skriftlig tentamen.

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 5 HP; minst betyg E) samt godkända inlämningsuppgifter och datalab (RED 1; 2,5 hp).

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Roth (roth@kth.se) (08-790 48 37)

Examinator

Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3208

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.