HS1021 Stål- och träkonstruktion 7,5 hp

Steel- and Timber Structures

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50195

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  25 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  John Leander <john.leander@byv.kth.se>

 • Lärare

  John Leander <john.leander@byv.kth.se>

  Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIBYH årskurs 3 inriktning hupk

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Målformulering för betyg E:

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna beräkna:

 • Tvärsnittsklass för böjande moment och momentkapacitet för stålbalkar med osymmetriska tvärsnitt
 • Momentkapacitet och tryckkraftskapacitet för tunnväggiga stålbalkar där lokal buckling inträffar
 • Vippning och böjvridknäckning av stålbalkar
 • Intryckning under koncentrerad kraft hos stålkonstruktioner
 • Skruv- och svetsförband hos stålkonstruktioner
 • Svikt och vippning av träbalkar
 • Sadelbalkar av limträ
 • Hål och urtag i limträbalkar
 • Spik-, skruv- och träskruvförband hos träkonstruktioner
 • Beakta dimensioneringen av stål- och träbalkkonstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Dimensionering av stålbalkar med hänsyn till buckling och vippning
 • Dimensionering av skruv- och svetsförband i stålkonstruktioner
 • Dimensionering av träbalkar med hänsyn till svikt och vippning
 • Dimensionering av limträbalkar med varierande tvärsnittshöjd samt med  hål och urtag
 • Dimensionering av spikförband, skruv- och träskruvförband i träkonstruktioner

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1008 Konstruktionsteknik eller motsvarande kurs

Litteratur

TRÄKONSTRUKTIONER enligt eurokoderna (Börje Rehnström, Carina Rehnström)

STÅLKONSTRUKTIONER enligt eurokoderna (Börje Rehnström, Carina Rehnström)

FORMELSAMLING stål & trä enligt eurokoderna (Börje Rehnström, Carina Rehnström)

Examination

 • RED1 - Redovisning, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp; minst betyg E) samt godkända inlämningsuppgifter (RED 1; 1,5 hp). 
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Roth (roth@kth.se) (08-790 48 37)

Examinator

Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3208

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.