Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

John Leander

Profilbild av John Leander

UNIVERSITETSLEKTOR


Om mig

Universitetslektor och docent i brobyggnad med inriktning mot bedömning av konstruktioners säkerhet och livslängd. Forskningen handlar huvudsakligen om anläggningskonstruktioner i stål med fokus på utmattning, sensorbaserad datainsamling och sannolikhetsbaserade analyser.

En lista på publikationer kan ses här: Publikationer

Handledda doktorander

Fatiha El Azrak, Vindinducerade svängningar av brodelar

Marcel Hofstetter, Broar i stål för höghastighetsjärnväg.

Bowen Meng, Sakernas internet (IoT) och AI för tillståndsbedömning av broar.

Juan Camilo Avendaño Castillo, Tillståndsbedömning av broar genom bildanalys och maskininlärning.

Roya Meydani, Tillståndsbedömning och beslutsstöd för infrastrukturägare. Licentiatuppsats

Ruoqi Wang, Riskbaserad tillståndsbedömning av befintliga stålbroar.  Doktorsavhandling

Oskar Skoglund, Innovativa konstruktionsdetaljer för ökad produktivitet vid byggandet av stålbroar. Doktorsavhandling


Kurser

Brokonstruktion (AF2201), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Brokonstruktion fortsättningskurs (AF2203), lärare | Kurswebb

Byggnadsmekanik 2 och lastanalys (AF1735), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå (AF223X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå (AF179X), examinator | Kurswebb

Hus och anläggningar (AF1002), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Konstruktionsteknik 1 (AF1746), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Konstruktionsteknik 2 (AF1747), lärare | Kurswebb

Samhälls- och bostadsplanering (AF1749), lärare | Kurswebb

Stål- och träkonstruktion (HS1021), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillämpad statistik (SF1910), lärare | Kurswebb