HS1727 Byggstyrning 2 7,5 hp

Construction Management 2

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Kunna genomföra en anbudskalkyl med tillhörande val av systemlösning och byggmetoder för ett mindre byggprojekt
 • Kunna rita arbetskraftsdiagram och göra resursfördelning för ett mindre byggprojekt
 • Kunna göra en detaljerad produktionsplanering för ett byggprojekt inklusive planer för etablering, inköp, materialadministration och ledning
 • Kunna göra ekonomiska avstämningar och prognoser för ett mindre byggprojekt
 • Kunna göra en enklare riskanalys av ett mindre byggprojekt
 • Ha kunskap om betydelsen av ledarskap kring arbetsmiljön

Kursens huvudsakliga innehåll

Verksamhetsstyrning och produktionsplanering, byggsystem och byggmetoder
Ekonomistyrning
Arbetsmiljö och ergonomi
Ledarskap kring arbetsmiljöfrågor
Inköp och materialadministration, riskbedömning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav för programmet

Rekommenderade förkunskaper

HS1726 Byggstyrning

Litteratur

Nordstrand, Uno: Byggstyrning
Johansson, Thomas: Kompendium i byggstyrning

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), betygsskala A, B, C, D, E, FX, F
Projektuppgift (PRO1; 4,5 hp), betygsskala P,F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Johansson, thojoh@kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.