ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp

Network Programming

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens syfte är att presentera verktyg och teknologier för nätverksprogrammering, på en sådan nivå att deltagarna efter avslutad kurs kan

 • använda lämpliga verktyg, API:er och ramverk för att utveckla distribuerade tillämpningar
 • utveckla flertrådade klienter och servrar
 • använda lämplig design och arkitektur för klienter och servrar
 • utveckla distribuerade tillämpningar som kommunicerar med olika ommunikationsparadigmer såsom synkrona och asynkrona sockets, RMI och tillämpningsservrar som kommunicerar via HTTP.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande begrepp för nätverkstillämpningar, exempelvis

 • Grafiskt användargränssnitt för klienter. 
 • Flertrådade program. 
 • Distribuerade tillämpningar som kommuncerar över sockets. 
 • Distribuerade tillämpningar som kommunicerar över RMI och meddelandeköer. 
 • Webbtillämpningar och tillämpningsservrar. 
 • Mobiltillämpningar, till exempel med Android SDK. 
 • API:er, ramverk och verktyg för ovan nämnda kommunikationsparadigmer.

Behörighet

 • ID1018 Programmering I, eller motsvarande kunskaper. 
 • IV1350 Objektorienterad design, eller motsvarande kunskaper. 
 • ID1354 Applikationer för internet, grundkurs, eller motsvarande kunskaper. 

Litteratur

Kursen baseras inte på någon speciell kursbok. Några rekommenderade böcker visas nedan.

 • Elliotte Rusty Harold. Java Network Programming, 4th Edition. O'Reilly & Ass., Inc. October 2013.
 • Jan Graba. An Introduction to Network Programming with Java, 3rd Edition. Springer, 2013.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Leif Lindbäck, leifl@kth.se

Examinator

Leif Lindbäck <leifl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.