IL2206 Inbyggda System 7,5 hp

Embedded Systems

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10187

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ingo Sander <ingo@kth.se>

 • Lärare

  Ingo Sander <ingo@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva icke-funktionella krav som ofta gäller för inbyggda datorsystem
 • illustrera hur mikroprocessorer, minnen, pereferikomponenter och kommunikationsnätverk utgör en inbyggd plattform och förklara hur de interagerar i ett inbyggd system
 • värdera hur arkitektur- och implementeringsbeslut påverkar prestanda och effektförbrukning
 • använda efficienta kodningstekniker för inbyggd mjukvara
 • peka ut kompilatorns roll i konstruktionsprocessen för inbyggda system
 • förklara den grundläggande operationen av ett realtidsoperativsystem
 • analysera schemaläggningen av modeller med flera periodiska task
 • förklara den principiella funktionaliteten av olika kommunikationsmekanismer för parallela processer
 • utveckla mjukvara för inbyggda system med hjälp av ett realtidsoperativsystem
 • bedöma om introduktionen av extra hårdvara kan accelerera ett system.

Kursens huvudsakliga innehåll

Konstruktionsprocess för inbyggda system

 • Designprocessen för inbyggda system
 • Plattform för inbyggda system: mikroprocessor, minneshierarki, periferikomponenter, kommunikationsnätverk
 • Implementeringsalternativ: digital signal processor och hardvaruaccelerator
 • Konstruktionskrav: låg effekt, minnesstorlek, realtidsbeteende
 • Analys och optimering av mjukvara för inbyggda system
 • Parallela processer och kommunikation mellan processer
 • Periodisk task modell och schemaläggningsalgoritmer
 • Schemaläggningsanalys
 • Realtidsoperativsystem
 • Acceleration av systemet genom extra hårdvara

Behörighet

Kursen förutsätter att studenten

 • har goda kunskaper i programmering i ett imperativt språk motsvarande ID1018 Programmering I alternativt DD1337 Programmering eller DD1316 Programmeringsteknik och C
 • har grundläggande kunskaper i datorteknik motsvarande IS1200 Datorteknik, grundkurs.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyget ges av betyget i den skriftliga tentamen. Laborationskursen måste avslutas under pågående läsår. Annars måste alla laborationer göras om.

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Kontaktperson

Ingo Sander

Examinator

Ingo Sander <ingo@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.