IL2206 Inbyggda System 7,5 hp

Embedded Systems

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10187

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ingo Sander <ingo@kth.se>

 • Lärare

  Ingo Sander <ingo@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    beskriva den principiella uppbyggnaden av plattformen för inbyggda datorsystem och förklara samverkan mellan programvaran och hårdvarukomponenterna
•    analysera hur arkitektur- och implementeringsbeslut påverkar prestandan i ett inbyggt system
•    använda grundläggande modeller och analysmetoder för inbyggda realtidssystem
•    utveckla programvara för enkla inbyggda realtidssystem
i syfte att
•    få en god förståelse för designprocessen för inbyggda system och grundläggande metoder och tekniker för konstruktionen av inbyggda system.

Kursens huvudsakliga innehåll

•    Designprocessen för inbyggda system. Konstruktionskrav.
•    Plattformen för inbyggda system och dess komponenter.
•    Analys och optimering av programvara för inbyggda system.
•    Periodisk processmodell, grundläggande schemaläggningsalgoritmer och schemaläggningsanalys.
•    Parallella processer och kommunikationsmekanismer.
•    Realtidsoperativsystem.
•    Acceleration av systemet genom extra hårdvara. Samkonstruktion av hårdvara och programvara.

Behörighet

Slutförd kurs i programmering motsvarande ID1018 Programmering I, alternativt DD1337 Programmering eller DD1316 Programmeringsteknik och C.

Slutförd kurs i datorteknik motsvarande IS1200 Datorteknik, grundkurs.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Kontaktperson

Ingo Sander

Examinator

Ingo Sander <ingo@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.