IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 hp

Advanced Information Handling with XML

Kursen fokuserar på datalagring med hjälp av XML och relaterade teknologier för hantering av XML-data. Kursen täcker olika standardtekniker för konstruktion av XML, omvandling mellan relationsdata och XML-data, samt frågespråk för XML.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara, diskutera runt, samt använda olika teknologier för hantering av XML-data och generellt semistrukturerade data.
 • använda olika tekniker för konstruktion av XML-data och omvandling mellan relationsdata och XML-data.
 • använda frågespråk för XML-data och semistrukturerade data.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Semistrukturerade data och XML-data (modeller, representationer, scheman).
 • Frågespråk för semistrukturerade data och XML-data.
 • Tekniker för konstruktion av XML-data och omvandling mellan relationsdata och XML-data.
 • Användningsområden för XML-data.

Kursupplägg

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier, inlämningsuppgifter.

Behörighet

Grundläggande kunskaper i databasmodellering och relationsdatabaser (kurs IV1351 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i databasmodellering och relationsdatabaser. (Kurs IV1351 eller motsvarande)

Litteratur

Querying XML, Jim Melton and Stephen Buxton, Morgan Kaufmann, 2006, ISBN: 9781558607118

Utrustningskrav

Windows-kompatibel dator

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutförd kurs krävs att både tentamen och laborationsövningar godkänns. Kursbetyget avgörs av en sammanvägning av betygen på de båda provmomenten.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Nikos Dimitrakas <nikosd@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.