KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp

Advanced Organic Chemistry

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen fokuserar på reaktivitet i organisk kemi och diskuterar de underliggande faktorer som avgör hur organiska föreningar reagerar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

 • Redogöra för reaktionsmekanismer i organisk kemi, polymerkemi och biokemi

 • Tillämpa organiska reaktioner i flerstegssyntes

 • Beskriva processen för utveckling av läkemedel inom läkemedelsindustrin

 • Redogöra för principer inom grön- och hållbar kemi

 • Beskriva principer avseende reaktionsenergetik och reaktionskinetik

 • Tillämpa molekylorbitalteori på reaktivitet och stereokemi

 • Beskriva supramolekylära principer med avseende på reaktivitet

 • Rationalisera regio- eller enantioselektiva reaktionsutfall

 • Tillämpa kunskap om grundämnen såsom kisel, fosfor och svavel inom organisk kemi

 • Redogöra för grundläggande metallorganisk kemi

 • Tillämpa kunskaper i organisk kemi inom farmaceutisk kemi, biokemi, polymerkemi, miljökemi, cellulosateknik och kemiteknik

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Fokus på reaktivitet och syntes i organisk kemi

 • Principer och faktorer som styr organiska föreningars reaktioner

 • Tillämpning av begreppet grön organisk kemi för hållbar utveckling

 • Läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin

 • Tillämpning av organisk kemi inom farmaceutisk kemi, biokemi, polymerkemi, miljökemi, cellulosateknik och kemiteknik

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Kursen KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 eller motsvarande kunskaper ska vara inhämtade

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Kurserna KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik, och KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, eller motsvarande

Litteratur

Clayden, Greeves & Warren, Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, UK, 2012, ISBN: 978-0-19-927029-3

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyget blir samma som erhållet betyg på tentamen. 

Ges av

CBH/Kemi

Examinator

Peter Dinér <diner@kth.se>

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kursen KD2190 Organisk kemi, teori, fortsättningskurs 1.

Endast en av kurserna KD2310 och KD2190 får tas med i examen.

Påbyggnad

Selektiv organisk syntes (KD2390)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.