KE2070 Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 hp

Transport Phenomena, Advanced Course

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Syftet med kursen är att du ska tillägna dig djupare kunskaper om impuls värme– och materieöverföring som utgör grunden för tillämpade kurser inom kemiteknik och kemiingenjörsutbildningen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KE1030 Transportprocesser och energiomvandlingar.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • SEM1 - Seminarieuppgifter, 3,8, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,7, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Matthäus Bäbler <babler@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1723

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.