KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp

Organisational Development and Leadership for Engineers

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TIKED för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60979

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

Lärandemål

Förbereda studenten för att i arbetsledande befattning kunna leda förändrings- och förbättringsarbetet i företag och organisationer.

Efter godkänd kurs ska studenten:

• kunna identifiera skillnader i hur organisationskulturer påverkar effektiviteten i inovativa jämfört med stagnerande organisationer.

• kunna planera strategiskt förändringsarbete

• kunna använda sig av system och systemteorier i samband med praktisk organisationsutveckling

• ha ökad självinsikt samt ökad förståelse för hur andra människor fungerar,

• kunna använda metoder och verktyg för effektiv kommunikation, beslutsfattning och samarbete

• kunna illustrera hur Situationsanpassat Ledarskap kan användas för att leda och utveckla individer och grupper

• vara väl förberedd för att söka ett arbete som ingenjör

Kursens huvudsakliga innehåll

• Effektivitet i innovativa jämfört med stagnerande organisationer.

• Förändringsarbete, visioner, mål, strategisk planering.

• System och systemteorier – organisationsutveckling.

• Situationsanpassat Ledarskap, olika ledarstilar.

• Att arbeta i team – metoder för och insikt i hur grupper utvecklas.

• Ökad självinsikt samt förståelse för hur andra människor fungerar.

• Metoder för effektiv kommunikation, beslutsfattning och samarbete.

• Ta fram egen CV och presentationsbrev samt delta vid en fiktiv anställningsintervju.

Arbetet i kursen är processinriktat och de kunskaper studenterna tillägnar sig blir till stor del upplevelsebaserade (action learning). Under kursen görs en beteendeprofil, IDI, som mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Profilen bidrar till ökad självinsikt samt större förståelse för andras beteende.

Behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)
Områdesbehörighet A8
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012
Områdesbehörighet 8.
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande: Matematik D, Fysik B och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Litteratur

Kurspärm samt IDI beteendeprofil och dokumentation till denna.

Examination

 • INL1 - Redovisning, 6,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig och muntlig redovisning i grupp (INL1; 6 hp), eget CV samt deltagande vid intervju (INL2; 1,5 hp)

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Examinator

Sara Thyberg Naumann <stn@kth.se>

Övrig information

Kursen kan endast läsas från årskurs 3.

Kursen leds av Sorby Gård Organisationskonsult (www.sorbygard.se).
Kursen kommer att ges på Campus Valhallavägen. Kursen ges under ett antal heldagar samt en halvdags examination.
Det är obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen.

Kursen är platsbegränsad. Vid urval har högskoleingenjörerna i Kemiteknik åk 3 företräde.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.